Lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách kinh tế tập thể

Vừa qua, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Lộc đã phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách kinh tế tập thể theo Thông báo số 201/TB-CCPTNT ngày 06/6/2017 của Chi cục Phát triển nông thôn.
 
 kttt.jpg
 
Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 13 đến ngày 15/6/2017) tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai. Tham gia lớp tập huấn là 153 cán bộ phụ trách kinh tế hợp tác, hợp tác xã của các xã, thị trấn và cán bộ chuyên trách cấp huyện. Trong đó, huyện Xuân Lộc có 02 cán bộ kinh tế tập thể cấp huyện cùng 11 cán bộ kinh tế tập thể cấp xã tham gia lớp tập huấn này.
 
kttt1.jpg 
 
 
Nội dung tập huấn bao gồm: Triển khai các chính sách hỗ trợ và xây dựng phát triển kinh tế tập thể; Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh trong HTX; Tuyên truyền, vận động nông dân tham gia HTX; Đi học tập về kinh tế tập thể tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, năng cao năng lực quản lý cho các cán bộ phụ trách kinh tế tập thể cấp huyện và cấp xã. Qua đó, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn.
Lưu Thị Kim Duyên (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​