Huyện Xuân Lộc học tập kinh nghiệm về tích tụ ruộng đất và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Qua tìm hiểu, lãnh đạo huyện Xuân Lộc được biết huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã có nhiều thành tựu trong việc tích tụ ruộng đất, sản xuất rau quả sạch, đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Hiện nay, trong quá trình thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp, huyện Xuân Lộc gặp phải những khó khăn về xây dựng cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ cao, do tình trạng sản xuất vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ; nông dân chưa mạnh dạn đầu tư ứng công nghệ cao. Các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang trong quá trình chuẩn bị hình thành.
Để thực hiện định hướng và quyết tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp ở địa phương; UBND huyện Xuân Lộc tổ chức học tập kinh nghiệm về tích tụ ruộng đất tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và học tập kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco Hải Phòng.
 htkn.jpg
 
Tại những nơi này, sản xuất nông nghiệp đã đạt đến mức tự động hóa cao và sạch tuyệt đối, vì sản phẩm được sản xuất từ một môi trường hoàn toàn sạch (giá thể sạch, nước sạch đã qua xử lý, quy trình sản xuất sạch)
 
htkn1.jpg
htkn2.jpg

 
Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PNT 
 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​