Nâng cao chất lượng hoạt động ở khu ấp

 

Ấp, khu phố không phải là một cấp hành chính nhưng là cấp cuối cùng phải thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Ý thức được điều này, những năm qua Huyện Xuân Lộc luôn chú trọng đến chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức khu, ấp.

Xác định công tác cán bộ là quan trọng nên huyện Xuân Lộc đã rất ưu tiên cho hoạt động của hệ thống tổ chức khu, ấp. Thường xuyên cử cán bộ khu, ấp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực công tác, kỹ năng điều hành công việc. Từ chất lượng đội ngũ của hệ thống khu, ấp được đảm bảo đã giúp hoạt động ở cơ sở được nâng cao. Hiện nay cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các chi bộ khu, ấp đã nắm được các quy định về chức năng, nhiệm vụ của loại hình chi bộ ở địa bàn dân cư. Trước khi vào họp, cấp ủy đã biết lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp đặc điểm, tình hình từng địa phương. Các khu, ấp cũng luông chú trọng lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác lãnh đạo, vận động nhân dân tham gia tích cực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Trong hoạt động, các khu, ấp đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức hội họp theo hướng đi sâu bàn bạc từng chuyên đề, như phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương... Trong đó, các chi hội nông dân, tích cực tập hợp, vận động hội viên thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững; vận động nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế tập thể; nâng cao vai trò trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp - nông thôn…, Hoạt động của các chi hội phụ nữ, ngoài việc tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các đề án của Chính phủ, còn vận động chị em không sinh đẻ dày, tránh sinh con thứ 3 trở lên, tránh phân biệt con trai - con gái... Thường xuyên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Hiện nay ở Xuân Lộc có nhiều mô hình hay do chị em phụ nữ làm chủ, như mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Bữa cơm vì bệnh nhân nghèo”, “Tiết kiệm từ rác thải”... góp phần lớn vào an sinh xã hội trên địa bàn. Các chi hội cựu chiến binh thì tập trung giáo dục cán bộ, hội viên gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, đã duy trì được việc chào cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần; phối hợp các chi hội, chi đoàn ở ấp tham gia phản biện xã hội, giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp. Bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ; giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Trong khi đó, các chi đoàn, chi hội thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, luôn đi đầu vì cuộc sống cộng đồng.

chi hoi truong phu nu ap 4 xa Xuan Hung MaRyYah tang gao cho hoi vien ngheo.BMP
Ảnh: Chi Hội Trưởng phụ nữ ấp 4 xã Xuân Hưng MaRyYah tặng  gạo cho Hội viên nghèo

Năm 2017, Xuân Lộc thành lập thêm ấp Bằng Lăng xã Xuân Tâm, nâng tổng số lên 92 ấp, khu phố với 1.366 tổ nhân dân. Các ấp, khu phố đã vận động nhân dân dọn vệ sinh trong khuôn viên hộ gia đình, các điểm công cộng trên địa bàn ấp, bỏ rác đúng nơi quy định. UBND các , thị trấn đã tổ chức khảo sát và cho các hộ dân thực hiện đăng ký dịch vụ thu gom, phấn đấu đạt 70% tổng số hộ dân trên địa bàn xã, đến nay có 85% hộ gia đình trên địa bàn các xã, thị trấn đã thực hiện thu gom và đăng ký. Vận động nhân dân thực hiện những điều quy ước về vệ sinh văn minh đường phố; thực hiện tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, đồng thời vận động nhân dân phê phán những người còn vi phạm 06 hành vi không phù hợp với nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị. Tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh khu phố vào chủ nhật hàng tuần, tạo môi trường thân thiện, tích cực. Phối hợp các đoàn thể giải quyết các điểm ô nhiễm môi trường ở khu phố, ấp; tiến hành biểu dương, khen thưởng đối với 164 cá nhân, 164 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động ấp, khu phố năm 2017 để động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, Bằng nhiều hình thức phong phú sáng tạo, hoạt động tại các khu ấp trên địa bàn Huyện ngày càng đi vào chiều sâu đã thu hút đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng qua đó góp phần thúc đẩy sự  phát triển kinh tế, xã hội, bộ mặt nông thôn nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, Huyện có thêm 3 xã Xuân Hiệp, Suối Cát và Xuân Phú đã thực hiện đạt các chỉ tiêu về nông thôn mới kiểu mẫu, đang chờ tỉnh thẩm định phê duyệt, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên toàn huyện là 5/14 xã. 

huong dan cho hoi vien trong khoai lang nhat phat trien kinh te.BMP
Ảnh: Hướng dẫn cho Hội viên trồng khoai lang Nhật phát triển kinh tế

Xác định đồng thuận trong nhân dân là yếu tố then chốt để quyết định mọi thắng lợi trong phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Trong năm qua các khu ấp trên địa bàn Huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đăng ký xây dựng khu, ấp văn hóa, gia đình văn hóa và xã văn hoá nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tập trung phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, những cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện phong trào. Từ đó, đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của nhân dân, tích cực thực hiện nếp sống văn minh đô thị, gia đình văn hóa, những quan niệm, tư tưởng lạc hậu dần được xóa bỏ, người dân đã hăng hái tham gia xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, số hộ đăng ký tham gia xây dựng gia đình văn hóa đạt cả về số lượng và chất lượng. Kết quả năm 2017, trên địa bàn huyện có 90/92 ấp, khu phố thuộc 15 xã, thị trấn đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa chiếm tỷ lệ 97,8% trong đó có 88 ấp, khu phố giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa và 02 ấp công nhận mới ấp văn hóa; 98,8% hộ dân được công nhận gia đình văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 81,5% dân số tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa. Huyện có 14/14 xã được công nhận đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn Gia Ray được công nhận thị trấn văn minh đô thị;”. Điểm nổi bật tại các khu ấp trong thời gian qua đó là chính là vận động người dân thực hiện tốt các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nâng chất nông thôn mới tại địa phương

New Image 4.BMP

Có thể nói từ những kết quả đạt được các khu, ấp, tổ nhân dân trên địa bàn Huyện đã tác động tích cực trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. góp phần xây dựng Huyện nông thôn mới Xuân Lộc ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

                                                                 Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​