Thông báo nhận Quyết định tuyển dung và phân công công tác của thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về việc nhận Quyết định tuyển dung và phân công công tác của thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo:

Phòng Nội vụ huyện thông báo đến các thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc đợt 01 năm học 2017-2018 liên hệ phòng Nội vụ huyện Xuân Lộc, địa chỉ 367 đường Hùng Vương, Khu phố 1, Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc để nhận Quyết định trúng tuyển và Thông báo phân công công việc tại đơn vị mới.

Nội dung thông báo file đính kèm: 04bpnvngay-12012018.signed.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​