Suốt năm kế hoạch, định từ mùa Xuân

 

Tục ngữ có câu: "Suốt năm kế hoạch, định từ mùa Xuân" (Nhất niên chi kế, thi ư Xuân). Thật đúng như vậy. Mùa Xuân thì trời vui, đất vui, người càng vui. Cho nên ngay từ đầu mùa Xuân mọi công việc làm được tốt, thì cả năm sẽ phát triển tốt và kết quả tốt". Từ ngày Tết đầu năm phải lo nghĩ" để hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước, để Xuân sau thắng lợi hơn Xuân này" 

Kết thúc năm 2017, huyện Xuân Lộc đã gặt hái được nhiều thành tích, trong đó nổi bật là hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Đồng Nai đối với 3 xã Xuân Hiệp, Xuân Phú và Suối Cát. Đạt được những kết quả đó chính là nhờ sự quyết đoán, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng lòng của nhân dân huyện Xuân Lộc.

Bước sang năm 2018, huyện Xuân Lộc  được Trung ương chọn làm huyện điểm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước; đây là một vinh dự lớn cho huyện Xuân Lộc nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho cán bộ và nhân dân huyện nhà.

Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả"  là phương châm hành động năm 2018 của huyện Xuân Lộc. Đây là chủ đề mang tính chính trị rất cao, nhằm cải cách thủ tục hành chính, thiết lập kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Bất kể việc gì nếu có kỷ cương, tăng cường giám sát, kỷ luật, kiểm tra gắn với trách nhiệm thì chúng ta sẽ thực hiện được rất tốt.

Thực hiện 10 chữ “Kỷ cương-Liêm chính-Hành động-Sáng tạo-Hiệu quả”, là mong muốn sự đổi mới, sáng tạo để tạo ra những chuyển động mạnh mẽ hơn. Nếu như ở một cơ quan, đơn vị nào đó, ngay từ những tổ, ban, nhóm người không chuyển động sẽ ảnh hưởng đến cả cơ quan; nếu trong một hệ thống hay mắt xích dây chuyền, chỉ một mắt xích nào đó không chạy được là ảnh hưởng đến cả hệ thống. Do đó chúng ta cần thực hiện tốt tạo môi trường chuyển động.

Để thực hiện được điều đó, ngay từ đầu năm 2018, chúng ta phải xây dựng các kế hoạch, chú trọng nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp và từng cán bộ, công chức. Đặc biệt là nâng cao đạo đức, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở. Thực hiện có hiệu quả phòng trào “xây dựng gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu” trên địa bàn huyện.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 60/KH-UBND, Kế hoạch số 180/KH-UBND của UBND huyện nhằm huy động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của huyện “hướng về cơ sở”  cùng với chính quyền địa phương gần dân hơn, sát dân hơn để lắng nghe tâm tư, nguyên vọng của nhân dân; để hiểu được những trăn trở, băn khoăn của người dân qua đó kiến nghị với lãnh đạo của huyện nhằm huy động sức dân cùng với nhà nước thực hiện đạt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

                                   

                                                          Kiều Hợi – VP HĐND và UBND huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​