Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Xuân Trường về thực hiện gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu

 

Sáng ngày 28/02/2018, đồng chí Huỳnh Thị Lành - Phó Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Xuân Trường về triển khai thực hiện gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn xã.

ông Đặng Công Ngoan - Bí thư Đảng ủy xã báo cáo tại buổi làm việc.jpg

Trong thời gian qua, UBND xã đã đăng ký 74 tổ nhân dân kiểu mẫu và hơn 95% số hộ đạt gia đình kiểu mẫu, đồng thời chọn ấp Trung Hưng làm điểm (18 tổ nhân dân), có 01 tổ nhân dân hoàn thành tiêu chí kiểu mẫu ở tổ 18, 22/23 hộ gia đình kiểu mẫu đạt 95,65%, các tổ còn lại đạt tỷ lệ tiêu chí gia đình kiểu mẫu từ 27,58% đến 91,89% và chọn ấp Trung Lương làm điểm (13 tổ nhân dân) để thực hiện tổ nhân dân kiểu mẫu, có trên 95% số hộ thực hiện gia đình kiểu mẫu. Đối với 06 ấp còn lại, gồm 43 tổ nhân dân, trong đó 01 tổ nhân dân số 6 ấp Gia Hòa đạt tổ nhân dân kiểu mẫu, 28/29 hộ gia đình kiểu mẫu, đạt 96,55%, các tổ nhân dân, hộ gia đình còn lại của các ấp đang tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu theo quy định. Bên cạnh, triển khai đến các ấp tổ chức đăng ký gia đình văn hóa, kết quả đến nay đã đăng ký 2.406/4.230 hộ đạt tỷ lệ 56,87%, về bảo hiểm y tế trên địa bàn xã hiện có 16 đại lý thu bảo hiểm y tế, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đến ngày 26/02/2018 là 15.699/19.176 người đạt 81,87%.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Huỳnh Thị Lành - Phó Chủ tịch UBND huyện, đã ghi nhận một số kết quả của xã Xuân Trường đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thời gian qua. Mặc khác, UBND xã cần xem xét, tôn vinh gia đình kiểu mẫu (01 gia đình/tổ), để UBND huyện khen thưởng theo quy định, cán bộ, công chức, không chuyên trách tiếp tục tăng cường hướng về ấp. Về trụ sở nhà văn hóa ấp, đề nghị UBND xã xem xét nguồn kinh phí hỗ trợ mua đất đề đầu tư xây dựng trụ sở nhà văn hóa ấp Trung Lương và cho ý kiến đối với việc xây dựng nhà văn hóa ấp Trung Hưng tại khu vực đất công thuộc đất quốc phòng quản lý, tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền công tác bảo hiểm y tế, tiến hành rà soát, cập nhật các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đến cuối năm 2018 tỷ lệ bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt trên 90%. Ngoài ra, triển khai đăng ký gia đình văn hóa theo kế hoạch, đảm bảo 100% hộ đăng ký gia đình văn hóa trong tháng 3 năm 2018, thực hiện các tiêu chí đăng ký gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu theo kế hoạch, định kỳ họp giao ban sơ kết, đánh giá kết quả về UBND huyện theo quy định.

Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​