Sử dụng dịch vụ công trực tuyến lợi ích đôi đường

 

Thời gian qua, UBND xã Xuân Hiệp đã triển khai  tuyên truyền việc ứng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa- một cửa liên thông hiện đạị”. Trong đó tuyên truyền Nghị định 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Quyết định số 1819/QĐ-TTg về việc Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020

​​Mức đội dịch vụ công trực tuyến, gồm có 4 mức sau:
Mức độ 1, là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó;
Mức độ 2, là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.
Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ;
Mức độ 3, là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ;​
Mức độ 4, là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
 


 

 


Do đặc điểm của địa phương là vùng nông thôn nên việc ứng dụng công nghệ thôn tin của người dân vẫn có những hạn chế nhất định. Vì vậy, UBND xã xác định công tác tuyên truyền bằng nhiều kênh thông tin nhằm truyền tải thông tin đến người dân để thay đổi nhận thức trong dân là công tác quan trọng hàng đầu.

Bước đầu là việc tuyên truyền cho người dân biết được lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ 1, 2 tiếp theo là mức độ 3 để người dân thấy được hiệu quả nhằm giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, phiền hà,...nâng cao tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính;…

Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có ưu điểm nổi trội nhằm đem lợi ích thiết thực từ việc gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến giúp tập thể, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet mà không cần phải theo quy trình thủ công ngồi đợi theo thứ tự giải quyết thủ tục. Mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính của các tổ tập thể, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Kết quả thực hiện bước đầu cho thấy, trong quý I năm 2018 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận và giải quyết 11 hồ sơ đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên lĩnh vực khai sinh, đăng ký kết hôn.

Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến đem lại hiệu quả, lợi ích cả đôi đường giúp cho tổ chức, cá nhân tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, và các chi phí khác, giúp cho cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết nhiệm vụ chuyên môn…Điểm TT.KH&CN xã Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​