Xuân Lộc thảo luận kế hoạch tinh gọn bộ máy chính quyền

 

Vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung Ương 6( khóa XII) về việc “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”.

Thực hiện theo tinh thần thực hiện Nghị Quyết Trương Ương 6. Đến nay, Xuân Lộc cũng đã cơ bản hoàn thiện được các kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại bộ máy công quyền theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Điển hình như đề án sát nhập một số đơn vị  hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, gồm: Trung tâm văn hóa thể thao, thư viện, đài truyền thanh, nhà thiếu nhi, ban quản lí và bảo vệ rừng, di tích quốc gia nuôi Chứa Chan thành một đầu mối chung; Đồng thời sát nhập các đơn vị:  trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, ban quản lí khai thác các công trình thủy lợi thành một trung tâm dịch vụ nông nghiệp do phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lí,…Theo lộ trình thực hiện đến năm 2021, Xuân Lộc sẽ giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập, tương đương với số lượng 8/77 đơn vị và 145 biên chế. Kéo giảm mức chi thường xuyên từ ngân sách cho các đơn vị nêu trên số tiền hơn 23,5 tỷ đồng. Ngoài ra Xuân Lộc phấn đấu sẽ có 3/77 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn được nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

ÔNG PHẠM VĂN THUẬN- BÍ THƯ HUYỆN ỦY XUÂN LỘC CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ.bmp
ÔNG PHẠM VĂN THUẬN - BÍ THƯ HUYỆN ỦY XUÂN LỘC CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

Hải ​Đình

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​