Xuân Lộc nâng cao cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

 

Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian qua cùng với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Huyện Xuân Lộc đã chú trọng thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp. Đến nay, toàn Huyện hiện có 769 máy móc phục vụ khâu làm đất chủ yếu là máy kéo nhỏ có công suất 12 CV trở xuống .Theo đó tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất đạt tỷ lệ 100%. Đối với khâu chăm sóc toàn huyện có 10.980 máy tưới, công suất các máy tưới đạt 91% diện tích gieo trồng; máy phun xịt thuốc bảo vệ thực vật hiện có 526y, diện tích chăm sóc đạt 99% diện tích gieo trồng. Đối với khâu thu hoạch trên cây bắp có 8 máy tách hạt bắp, đáp ứng 100% nhu cầu; cây lúa có 6 máy gặt liên hợp công suất của các máy phục vụ thu hoạch 99,8% diện tích lúa. Bên cạnh đó khâu vận chuyển củng được cơ giới hóa 100% từ đó góp phần giảm giá thành sản xuất và tăng lợi nhuận cho người nông dân.

 cgh1.BMPcgh.BMP


 

                                                                Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​