Xuân Hưng triển khai quyết liệt chỉ tiêu Bảo hiểm y tế

 

Tính đến ngày 02/5/2018, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã Xuân Hưng mới đạt 76,73%, (19.970/25.914 người). Theo chỉ tiêu huyện giao đến ngày 30/6/2018 phải đạt trên 85% người dân tham gia BHYT, như vậy còn 2.448 thẻ mới đạt được chỉ tiêu. Một trong những khó khăn trong lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Xuân Hưng còn gặp đó là chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

​ 

Để tăng cường trách nhiệm trong hệ thống chính trị và nâng cao nhận thức cho người dân về công tác BHYT. UBND xã Xuân Hưng đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán, bộ, đảng viên, công chức và các đại lý BHYT thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân tham gia BHYT đạt chỉ tiêu huyện giao, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể như sau: Tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân về các quy định của nhà nước, về quyền lợi của người dân được hưởng khi tham gia BHYT. Bên cạnh đó phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng địa bàn hướng về cơ sở thường xuyên phối hợp với Ban nhân dân các ấp đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để vận động người dân tham gia BHYT, ít nhất mỗi tuần, mỗi cán bộ, công chức phải vận động được 02 thẻ BHYT, các BND ấp vận động ít nhất 30 thẻ/tuần, mỗi trường học vận động ít nhất 4 thẻ/tuần, trạm Y tế xã vận động 15 thẻ/tuần, cứ mỗi tháng toàn xã phải vận động ít nhất 1.224 thẻ. Ngoài ra UBND xã còn thành lập đoàn tổ chức điều tra hộ gia đình dân tộc thiểu số chưa được cấp thẻ BHYT và điều tra độ tuổi từ 70 trở lên chưa tham gia BHYT để có những giải pháp hỗ trợ.

Nhằm động viên tinh thần phát huy tính sáng tạo, chủ động trong quá trình vận động người dân tham gia BHYT đạt chỉ tiêu, ngoài phần hoa hồng được trích từ BHXH huyện, UBND xã sẽ hỗ trợ 30.000đồng/thẻ cho mỗi cán bộ công chức vận động được, qua đó tuyên dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân tích cực vận động đạt và vượt chỉ tiêu hàng tháng. Phấn đấu đến cuối tháng 6/2018, xã Xuân Hưng đạt tỷ lệ trên 85% người dân tham gia BHYT, hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

 

                                                                                                                          Quang Duệ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​