Trung tâm văn hóa tỉnh Đồng Nai khảo sát thực trạng hoạt động đàn ca tài tử tại huyện Xuân Lộc

 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ngày 20/01/2017 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định số 262/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nằm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của Đề án nhằm đánh giá toàn diện về thực trạng Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, từ đó đưa ra các giải pháp bảo tồn, truyền dạy những bản tổ, đưa di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử(ĐCTT) Nam Bộ vào cuộc sống và đóng góp vào việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng dân cư; góp phần vào xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ nói riêng. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong các gia đình, các nhà trường, câu lạc bộ (CLB) và cộng đồng dân cư nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng và nhân dân địa phương.

Nằm trong lộ trình Khảo sát thực trạng hoạt động đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Trung tâm văn hóa tỉnh, trong tháng 4/2018 Phòng Nghệ thuật quần chúng do ông  Ðỗ Diệp Hoài Anh- Trưởng phòng đã chủ trì buổi khảo sát thực trạng hoạt động của các CLB đờn ca tài tử trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Tham gia buổi khảo sát gồm thành viên của  Phòng nghệ thuật quần chúng, lãnh đạo Phòng văn hoá thông tin huyện, đại diện các xã Xuân Hiệp Bảo Hòa, Xuân Trường, một số thành viên của các CLB đờn ca tài tử của các xã.

 Theo tổng hợp báo cáo, trên địa bàn huyện Xuân Lộc hiện có 04 CLB Đờn ca tài tử là: CLB Đờn ca tài tử xã Bảo Hòa, CLB Đờn ca tài tử xã Xuân Trường, CLB Đờn ca tài tử xã Xuân Hòa và CLB Đờn ca tài tử xã Xuân Hiệp với 36 nghệ nhân. Các CLB hoạt động theo phương thức tự túc, tự phát, tự nguyện; phần lớn phải tự tìm địa điểm để sinh hoạt; trang thiết bị còn hạn chế, kinh phí không có hoặc rất ít từ sự đóng góp của các thành viên trong CLB.

IMG20180412094408.jpgIMG20180412110121.jpg

Tại buổi khảo sát,  đã được nghe đại diện chính quyền địa phương, các CLB Đờn ca tài tử của các xã báo cáo tình thực trạng, tình hình hoạt động của các CLB ÐCTT. Nhìn chung các CLB đều được địa phương ra quyết định thành lập CLB, có chủ nhiệm và các thành viên và có quy chế hoạt động. Tuy nhiên do kinh phí hoạt động không có nên các thành viên phần lớn là tự túc, đóng góp để đảm bảo duy trì hoạt động theo sở thích. Qua khảo sát, đại diện Phòng văn hóa – thông tin cho biết ngoài  4 CLB trên, còn 01 CLB ĐCTT của xã Xuân Hưng, mới được thành lập năm 2017, hiện nay hoạt động rất tích cực và sôi nổi.

Phát biểu tại buổi khảo sát ông Ðỗ Diệp Hoài Anh cho biết thông qua việc khảo sát thực trạng hoạt động của các CLB ĐCTT để Sở có cơ sở thực hiện Đề án hiệu quả, sát thực hơn. Ông còn cho biết, Sở sẽ tổ chức mở lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề về  Đờn ca tài tử để cho các thành viên cùng tham gia, trao đổi thông tin, kinh nghiệm. Ngoài ra để tạo điều kiện cho các thành viên, khuyến khích tinh thần của các thành viên, dự kiến khi thực hiện Đề án sẽ hỗ trợ mỗi CLB với số tiền n hỗ trợ 200.000đ/tháng để phục vụ cho luyện tập và biểu diễn, giao lưu giữa các thành viên.

Kết thúc buổi khảo sát tất cả các thanh viên các CLB đã chụp hình lưu niệm với đoàn khảo sát để lấy hình ảnh tư liệu phục vụ cho triển lãm ảnh về loại hình nghệ thuật ĐCTT Nam bộ vào quý II/2018.


Điểm TT.KH&CN xã Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​