Bộ tiêu chí mới về xã nông thôn mới nâng cao

Để công tác xây dựng nông thôn mới ngày càng phát huy hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như xu thế phát triển chung của cả nước, ngày 23/5/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1753/QĐ-UBND về bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đọan 2016-2020.

Theo đó, Bộ tiêu chí tại Quyết định số 1753/QĐ-UBND có 53 chỉ tiêu, tăng 6 chỉ tiêu so với Quyết định số 1217/QĐ-UBND trước đây, gồm các chỉ tiêu mới như:

- Có hoạt động cung cấp thông tin khoa học công nghệ qua trang thông tin điện tử của địa phương đạt hiệu quả

- Có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, sạch hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ.

- Thực hiện hiệu quả quy hoạch, kết hoạch phát triển hàng hóa chủ lực của xã gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xã có ít nhất một nhãn hiệu được công nhận.

- Xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3.

- Tỷ lệ ấp xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước của cộng đồng.

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu đã được điều chỉnh cao hơn, một số chỉ tiêu được định lượng cụ thể cho từng năm từ 2018-2020.

Để thực hiện đạt xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND, các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn, mỗi người dân trên địa bàn cần phấn đấu nhiều hơn và phối hợp, liên kết chặt chẽ hơn trong quá trình thực hiện.

 

Đính kèm  QD-1753-ve-Bo-tieu-chi-nong-thon-moi.pdf

 

Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​