Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

 

Ngày 12/6/2018, Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị đã đánh giá những thành tựu cơ bản, đồng thời đúc kết những phương pháp, những kinh nghiệm và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong 10 năm thực hiện.

tqqfffff.jpg

Trong suốt 10 năm từ 2008 đến 2018, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện với tinh thần chủ động, trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm chính trị cao. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề cấp bách, then chốt để tạo bước đột phá, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp sát thực, cụ thể và khả thi; đồng thời tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo đề xuất, tranh thủ sự chỉ đạo của tỉnh. Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo một cách tập trung, khẩn trương, quyết liệt với nhiều chủ trương, giải pháp, phương thức tổ chức thực hiện sáng tạo, sát thực, khả thi, hiệu quả, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức giao ban về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới bằng hình thức trực tuyến; đưa cán bộ huyện về cùng xã, ấp, tổ nhân dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tăng cường làm việc với các xã, ấp để kiểm tra, đôn đốc thực hiện… Đồng thời đã huy động sự vào cuộc đồng bộ và trách nhiệm của các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Kết quả đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện tích cực, diện mạo nông thôn của Xuân Lộc có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của huyện luôn đi đúng hướng, đạt kết quả khả quan, nhất là công tác xã hội hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng, mà trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn. Ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất có nhiều tiến bộ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được tập trung thực hiện; năng suất, chất lượng cây trồng tăng lên; giá trị thu nhập trên 01 đơn vị diện tích tăng cao. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ đều tăng trưởng mạnh. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 11,99 triệu đồng (năm 2008) lên 49,6 triệu đồng (năm 2017). Tỷ lệ đạt chuẩn chỉ tiêu đường huyện quản lý đạt 100% (năm 2008 là 39,69%); đường trục xã, liên xã đạt 100% (năm 2008 là 19,67%); đường trục ấp nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; đường ngõ, xóm cứng hóa đạt 100%, trong đó, nhựa hóa, bê tông hóa 76,5% (năm 2008 thống kê chung 2 loại đường trục ấp và ngõ xóm nhựa hóa đạt 13,23%); đường trục chính nội đồng cứng hóa đạt 100% (năm 2008 là 1,59%), trong đó nhựa hóa, bê tông hóa 29,5%; 428/524 km đường xã quản lý đã nhựa hóa, bê tông hóa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đạt 81,68%. Có 62 trường đạt chuẩn Quốc gia (bằng 84,93%); 14/14 xã có trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng; 83/84 ấp có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn quy định; 100% chợ đạt chuẩn chợ văn hóa. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo đạt kết quả tốt; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8% (không còn hộ nghèo A). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến nay huyện có 14/14 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014; 5/14 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Với thành tựu đó, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 76 tập thể và 119 cá nhân đã có những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cho sự phát triển của huyện Xuân Lộc.

 tqqfffff1.jpg

Tại Hội nghị, Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND của UBND tỉnh về bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đọan 2016-2020 và thực hiện Đề án Xây dựng huyện Xuân Lộc đạt NTM kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018-2025.


 Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT                         ​

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​