Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục nền hành chính công

 

Nhằm nâng cao hiểu quả hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. qua đó kịp thời phát hiện, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới. UBND huyện Xuân Lộc vừa ban hành kế hoạch số 287 ngày 29/6/2018 về việc thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2018.

cchccc.jpg

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Xuân Lộc

Qua đó trong thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 13/7  huyện tổ chức 2 đoàn đi kiểm tra đồng loạt tại các cơ quan, đơn vị và 15 xã, thị trấn. Nội dung kiểm tra bao gồm công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Công tác cải cách thể chế, thủ tục hành chính; cải cách cơ chế quản lý tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó tập trung kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính; kiểm tra việc trao đổi văn bản điện tử giửa các cơ quan, ban ngành; kiểm tra dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4; việc ứng dụng chữ ký số để xác thực văn bản điện tử trên phần mền quản lý văn bản- điều hành quản lý công việc và phần mền quản lý một cữa điện tử; kiểm tra việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử trong hoạt động của các đơn vị....

 

                                                                                  Thanh Cường 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​