Kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 10/7/2018, đoàn kiểm tra của UBND huyện Xuân Lộc do ông Nguyễn Hồng Sang - Trưởng phòng nội vụ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Xuân Hưng về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

ddd.jpg

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND xã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính và đã thực hiện đạt được như sau: Về công tác giải quyết thủ tục hành chính, trong 6 tháng đã giải quyết 3.108 hồ sơ, so với cùng kỳ giảm 103 hồ sơ, trong đó lĩnh vực tư pháp 1.673 hồ sơ, lĩnh vực hộ tịch 575 hồ sơ, lĩnh vực bảo trợ xã hội 37, lĩnh vực người có công 01, lĩnh vực hộ tịch liên thông bảo hiểm y tế 256, lĩnh vực đất đai xây dựng 32, lĩnh vực công an 414, lĩnh vực khác 120 hồ sơ. Công tác tiếp nhận và gửi hồ sơ qua đường bưu điện, trong 6 tháng đã chuyển 48 hồ sơ, trong đó 37 hồ sơ thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, 11 hồ sơ thuộc lĩnh vực địa chính. Về kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông, trong 6 tháng đã tổ chức lấy ý kiến người dân về hiệu quả giải quyết hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được 70 phiếu.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước sắp xếp, biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan theo Nghị định 92/NĐ-CP. Tổng số biên chế được giao là 24 đồng chí, hiện đã bố trí được 22 đồng chí, trong đó 11 cán bộ chuyên trách, 11 công chức. Theo đó UBND xã đã trang bị các thiết bị đảm bảo cho việc giải quyết hành chính như: Máy vi tính, máy in, máy photocoppy, máy điều hòa nhiệt độ, hệ thống bấm số điện tử tự động và gắn hệ thống Camera theo dõi, kết nối wifi, internet, cũng như hệ thống mạng Land. Ngoài ra còn có 1 máy vi tính để cho nhân dân tra cứu hồ sơ, văn bản. Tại bộ phận "1 cửa" UBND xã còn gắn bảng niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã, niêm yết các loại mẫu đơn, mẫu tờ khai, quy tắc ứng xử của công chức- viên chức và niêm yết số điện thoại đường dây nóng.

 ddd1.jpg

ông Nguyễn Hồng Sang - Trưởng phòng nội vụ phát biểu kết luận


Kết luận tại buổi kiểm tra, đoàn đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Đề nghị UBND xã cần tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, bên cạnh đó rà soát ban hành đầy đủ các Kế hoạch, đồng thời tiếp tục duy trì, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, quản lý giờ giấc làm việc và thái độ ứng xử của cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo hoạt động theo quy chế đề ra.

 

                                                                                                                         Quang Duệ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​