Cung cấp tài liệu tuyên truyền an ninh mạng

 

Ngày 12/6/2018, kỳ họp thứ 5, Quốc hội (khóa XIV) đã thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ 86,86%. Để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện có thông tin chính xác, hiểu rõ về văn bản luật này. Ngày 29/6/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành công văn số 55-CV/TG về việc “tuyên truyền về Luật An ninh mạng” (gửi kèm tài liệu) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan liên quan biên soạn. Trong đó đề nghị: cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; MTTQ và các đoàn thể huyện tổ chức quán triệt bằng những hình thức phù hợp, hiệu quả cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình nội dung Luật An ninh mạng nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Đính kèm: TAI LIEU TUYEN TRUYEN LUAT AN NINH MANG.doc

Lý -BTGHU

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​