Xuân Lộc tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 10/2018

 

Sáng ngày 10/10 thường trực huyện Ủy huyện Xuân Lộc đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 10 năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Lãnh đạo Ban nội chính và Ban tuyên giáo trung ương triển khai: kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra và phương hướng trong thời gian tới; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị trung ương 8 khóa XII, Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới và kết luận hội nghị.

20181010_081336.jpg

Trong tháng 10, Ban Tuyên giáo huyện đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền các chuyên đề được tiếp thu tại hội nghị; tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền những nội dung quan trọng được dư luận xã hội quan tâm như: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

TRONG HOÀI

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​