Xuân Lộc giảm 82,18% người dân tham gia BHYT

 

​     Tính tới thời điểm ngày 12 tháng 10, huyện Xuân Lộc có 198.051/240.986 người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 82,18%.  Nhìn chung tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã có dấu hiệu tăng dần so với tháng trước.

Chủ tịch HPN xã Bảo Hòa Bùi Thị Ngọc Oanh tặng thẻ BHYT cho hội viên.jpg
      Chủ tịch HPN xã Bảo Hòa Bùi Thị Ngọc Oanh tặng thẻ BHYT cho hội viên

Trong đó các đơn vị vẫn giử được số lượng người dân tham gia BHYT cao như: Xuân Định đạt 93,17%; Xuân Phú 92,28% , xã Xuân Thọ chỉ đạt tỷ lệ gần 89,77%; các xã đã và đang trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao như: Suối Cát, đạt 84,35; Xuân Hiệp đạt 85,16, Bảo Hòa đạt 84,27% và Lang Minh đã đạt được 89,15%; 02 xã có tỷ lệ đạt thấp là: Xuân Tâm đạt 74,48% và xã Xuân Bắc chỉ mới đạt 75,54.

Nhìn chung, đa phần các đơn vị đều có sự nổ lực trong phấn đấu tăng số lượng thẻ BHYT trong dân, tuy nhiên số lượng tăng không nhiều, khó mang tình chất bền vững. UBND huyện đề nghị các cơn quan, đơn vị, địa phương đề ra các giải pháp tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tập trung nắm cụ thể danh sách, thời gian số thẻ hết hạn, hoàn cảnh cụ thể của các hộ chưa tham gia bảo hiểm y tế để có kế hoạch tuyên truyền vận động. Song song đó, các cơ sở y tế khám điều trị bệnh trên địa bàn cũng cần triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao ý thức trách nhiệm và đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám điều trị bệnh bằng bảo hiểm y tế…

                                                                              Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​