Hội nghị giao ban đánh giá thực trạng xây dựng Nông thôn mới

 

Chiều ngày 18/10, UBNd Huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới nâng cao 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2018.

VIDEO.00_00_14_03.Still270.jpg

9 tháng đầu năm, Huyện Xuân Lộc đã có sự lãnh đạo sâu sắc, quyết liệt trong việc đôn đốc, tổ chức thực hiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt tập trung thực hiện là tiêu chí về phát triển sản xuất, xây dựng đường giao thông gắn với tuyến đường tự quản, giảm nghèo, các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trên lĩnh vực nông nghiệp Huyện đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện dự án cây trồng chủ lực, đầu tư lưới điện, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập; Công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế cũng được chú trọng. Đến nay tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn Huyện đạt 83,11%... Về thực trạng xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí nâng cao. Qua rà soát đánh giá kết quả giữ vững các tiêu chí nông thôn mới  kiểu mẫu( nay là tiêu chí nâng cao) tại 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu cuối năm 2017. Đến nay các xã: Xuân Định; Xuân Thọ; Xuân Hiệp đều đạt 50/53 chỉ tiêu và 2 xã Xuân Phú; Suối Cát đạt từ 48 đến 49/53 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. Đối với 9 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay đạt từ 35 đến 50/53 chỉ tiêu.

VIDEO.00_02_09_19.Still269.jpg


Hội nghị thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2018. Trong đó phấn đấu đến cuối năm 2018 xã Bảo Hòa hoàn thành nông thôn mới nâng cao; hoàn thành hồ sơ công nhận lại nông thôn mới đối với xã Suối Cao…

 

                                                                   Tuệ Lâm        

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​