Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu

 

Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hơn 1 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

Thời gian qua việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu được cơ quan, đơn vị  và UBND các xã thị trấn trên địa bàn Huyện thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị sắp xếp thời gian phù hợp để chủ động phối hợp với cán bộ, công chức UBND  các xã, thị trấn, cán bộ các ấp, tổ nhân dân  tuyên truyền vận động động người dân tham gia bảo hiểm y tế; vận động thu gom rác thải; chỉnh trang vườn, hàng rào, cổng ngõ xanh, sạch, đẹp và an toàn và chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả đến nay huyện Xuân lộc có 29.514 hộ đăng ký xây dựng gia đình kiểu mẫu, được công nhận gia đình văn hóa, đạt 99,46% ; tiêu chí sáng các xã đều đạt 77,2%; tiêu chí xanh có 17.508 hộ đăng ký xây dựng GĐKM đã có mảng xanh trước và trong khuôn viên nhà ở, đạt tỷ lệ 59%. Các tiêu chí sạch, đẹp và an toàn đều đạt từ 60 đến 80%.

BAO HIEM.00_04_21_45.Still019.jpg

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào trong thời gian tới, các địa phương trong huyện tiếp tục tập trung thực hiện điểm, chọn 01- 02 tổ nhân dân xây dựng kiểu mẫu để nhân rộng trên địa bàn. Việc thực hiện phong trào xây dựng gia đình kiểu mẫu phải gắn kết với các phong trào như xây dựng “tuyến đường tự quản” kiểu mẫu, chương trình xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” để góp phần thực hiện tiết kiệm và có hiệu quả.

BAO HIEM.00_04_25_40.Still018.jpgBAO HIEM.00_04_14_38.Still017.jpg

Tại hội nghị huyện đã tuyên dương khen thưởng cho 2 tổ nhân dân kiểu mẫu và 22 gia đình kiểu mẫu đã có những đóng góp tích cực xây dựng phong trào trong thời gian qua.

 

Lê Tùng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​