Huyện xuân lộc huấn luyện dân quân năm thứ nhất

 

Ban chỉ huy quân sự huyện Xuân Lộc vừa tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2019.

Trong đợt huấn luyện này, dân quân năm thứ nhất của huyện sẽ được tập trung huấn luyện trong 15 ngày tại ban chỉ huy quân sự huyện. Ngoài nội dung giáo dục chính trị pháp luật, các dân quân sẽ được tập trung huấn luyện quân sự với các nội dung như: Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật cấp cứu và chuyển người bị thương trong chiến đấu; Kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ bộ binh và chiến thuật dân quân tự vệ. Sau các nội dung huấn luyện về giáo dục chính trị pháp luật và quân sự, các dân quân sẽ được tổ chức bắn đạn thật.

BAO HIEM.00_04_59_07.Still020.jpgBAO HIEM.00_05_05_06.Still021.jpg
 

Qua đợt huấn luyện này nhằm giúp chiến sỹ dân quân năm thứ nhất hiểu được vị trí nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Nắm và biết sử dụng các loại vũ khí được trang bị, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Lê Tùng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​