Tập huấn cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở năm 2019

 

Ngày 13/5/2019 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện mở lớp Tập huấn cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở năm 2019 cho 97 học viên là Trưởng, Phó ban công tác Mặt trận trên địa bàn huyện.

Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy– Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đồng chí Phạm Ngọc Lộc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; cùng với các đồng chí cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Qua lớp Tập huấn năm 2019 các học viên được học tập 5 chuyên đề chính gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Ngoài ra, lớp học còn được nghe triển khai Nghị quyết số 07- NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa VI) về lãnh đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Phát triển hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018- 2025.


gh.jpg
    Ảnh: Đ/c Nguyễn Đức Hóa- UVTVHU- Trưởng BTGHU- GĐ   TTBDCT trao phần thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc


Kết thúc khóa học, 97 học viên được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, trong đó có 43 học viên xếp loại khá,  giỏi đạt trên 44%.  Đồng thời, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị đã khen thưởng cho 6 học viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa học. Thông qua lớp tập huấn đợt này đã trang bị cho các đồng chí trong ban công tác Mặt trận cơ sở về nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản trong việc tuyên truyền, vận động và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

                   Nguyễn Văn Hải- TTBDCT huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​