Giải trình ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân xã

 

Theo thường lệ trước và sau các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân các cấp thường tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng củng như những phản ánh của cử tri về các vấn đề phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Ngày 07/6/2019 Hội đồng nhân dân hai cấp huyện, xã đã tiếp xúc trên địa bàn ấp Bình Minh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri nhất trí cao đối với những kết quả HĐND  huyện, xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Qua đó cũng có nhiều ý kiến của cử tri trên địa bàn ấp thắc mắc gửi đến các đại biểu. Trong đó có ý kiến của cử tri Phan Lam Phương  về vấn đề sản xuất nông nghiệp, cụ thể là hỗ trợ kinh phí  để phát triển trồng lúa cho người nông dân trong năm 2015. Tuy nhiên những đến nay không thấy hướng dẫn hỗ trợ cho người dân.

 xhhx1.jpg

Về hỗ trợ phát triển đất trồng lúa

Về ý kiến của cử tri Phương được Ủy ban nhân dân(UBND) xã giải trình như sau: Thực hiện văn bản số 1189/UBND-KT ngày 20/5/2015 của UBND huyện Xuân Lộc về việc hỗ trợ kinh phí để phát triển lúa và công văn số 59/PNN-PTNT ngày 08/5/2015 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xuân Lộc về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ phát triển trồng lúa theo nghị định 42/NĐ-CP. Uỷ ban nhân dân xã Xuân Hiệp đã tổ chức họp triển khai đến Ban quản lý các ấp thông báo cho bà con nhân dân trực tiếp sản xuất lúa đăng ký hỗ trợ cho người trực tiếp trồng lúa trong năm 2014 và năm 2015. Kết quả đã hỗ trợ với số tiền 36.710.000 đồng cho người dân trong hai năm. Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai không có chủ trương tiếp tục hỗ trợ phát triển đất trồng lúa nên UBND xã không thông báo cho người dân để thống kê,rà soát diện tích đất.

Về thống kê thiệt hại bão lụt

Trong tháng 10/2018 trên địa bàn xã có mưa lớn kéo dài trong 02 ngày lượng mưa lớn dẫn đến ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường và khu vực sản xuất nông nghiệp. UBND xã đã chỉ đạo Ban quản lý ấp thống kê kết quả diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng  trên địa bàn xã. Trong đó, ấp Bình Minh bị ngập úng khoảng 45 hecta lúa. Tuy nhiên, UBND huyện không có văn bản chỉ đạo hỗ trợ diện tích lúa của bà con nhân dân nên UBND xã không có cơ sở để hỗ trợ thiệt hại cho dân.


Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​