UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019

 

Ngày 12/6/2019 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về Tổ chức diễn đàn trẻ em huyện Xuân Lộc năm 2019. 

Qua đó, nhằm tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em giảm tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, đảm bảo cho trẻ em phát triển hoàn thiện về thể chất và tinh thần, tạo cầu nối giữa trẻ em và người lớn; nâng cao cao trách nhiệm của các ngành chức năng, cộng động và gai đình trong việc thực thi các quyền cơ bản của trẻ em như: quyền tham gia bày tỏ ý kiến, được chăm sóc, được bảo vệ, được học tập, vui chới, được khám chữa bệnh.

Diễn đàn mời ông Vũ Thiện Toàn – Tiến sĩ tâm lý học xã hội, Hội khoa học tâm lý – giáo dục Việt Nam tham dự với tư cách là chuyên gia tâm lý tư vấn, giải đáp những vấn đề liên quan đến trẻ em.

Dự kiến diễn đàn tổ chức trong tháng 6/2019

Điạ điểm: Nhà Văn hóa huyện.

 

(Hình ảnh từ nguồn Internet)Phan Thị Hoàng Công – Phòng Tư pháp

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​