UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu

 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, ngay từ khi bắt đầu đã hướng đến việc phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân nhằm động viên, khuyến khích người dân cùng chung tay, ra sức xây dựng nông thôn, mang lại một diện mạo mới, để chính cái diện mạo mới đó tác động theo chiều hướng tích cực lại cuộc sống tinh thần cho mỗi người dân nông thôn.

Có thể nói, xây dựng nông thôn mới là một quá trình có bắt đầu nhưng không có kết thúc, bởi nhu cầu về chất lượng cuộc sống ngày càng cao, cho nên mỗi người tham gia xây dựng nông thôn mới dù với vai trò gì thì cũng phải thực hiện liên tục, không ngừng nghỉ. Việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu sẽ tạo nền tảng quan trọng để hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu và huyện NTM kiểu mẫu, cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Trên tinh thần đó, ngày 26/6/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND, nhằm kêu gọi tất cả người dân cùng tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, hết lòng vun vén cho làng quê của mình, để cho nông thôn được phát triển bền vững.

Đính kèm: 1963QD-bo-tieu-chi-Khu-dan-cu-kieu-mau.pdf

Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​