Hội nghị UBND huyện mở rộng sơ kết 6 tháng đầu năm

Sáng 9/7, huyện Xuân Lộc đã tổ chức hội nghị UBND huyện mở rộng đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn và 15 xã thị trấn trong huyện. Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

BAO HIEM.01_50_54_20.Still071.jpg

Theo báo cáo của UBND huyện tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất xã hội trên địa bàn Huyện đạt trên 11.562 tỷ đồng, tăng 8,86%  so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 64,36% dự toán Tỉnh giao. Trên lĩnh vực nông nghiệp, diện tích sản xuất vụ Đông- Xuân tăng 17,7 ha, năng suất các loại cây trồng cũng tăng so với cùng kỳ năm 2018. Trên lĩnh vực chăn nuôi, huyện đã tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm gắn với tái cơ cấu đàn vật nuôi. Về công tác xây dựng nông thôn mới. Đến nay Huyện đã có 6/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại đều đạt 36 chỉ tiêu và 10 tiêu chí trở lên. Các lĩnh vực văn hóa xã hội- giáo dục y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Huyện Xuân Lộc chú trọng đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển hàng hóa bền vững, trong đó xây dựng xã Xuân Định hoàn thành chương trình nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chuỗi liên kết đã được phê duyệt. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi hiệu quả, đồng thời triển khai thực hiện tốt chương trình “ Mỗi xã một sản phẩm- OCOP” để nâng chất lượng sản phẩm cây trồng, đáp ứng tốt hơn nữa cho nhu cầu của người tiêu dùng và thị trường trong và ngoài nước.

 

Lê Tùng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​