Xuân Lộc sơ kết đảng bộ khối VHXH

 

Đảng bộ khối văn hóa-xã hội Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tổng kết công tác thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII.

6 tháng đầu năm, Đảng bộ khối văn hóa-xã hội Huyện Xuân Lộc đã cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng có trên 98% đảng viên được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa-xã hội trên địa bàn huyện Xuân Lộc có nhiều khởi sắc, đặc biệt trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; dạy nghề, thể dục-thể thao, chăm lo an sinh xã hội…Cụ thể đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện bậc tiểu học kết quả có 327/437 giáo viên đạt giải đạt tỷ lệ 74,82%; công tác xây dựng trường chuẩn được chú trọng đến nay toàn Huyện đã có 63/69 trường đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 4.295 lao động, đạt 57,3% kế hoạch; tổ chức cấp 2.675 thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và 1.694 thẻ cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 2 tỷ 238 triệu đồng; vận động trên 7 ngàn 459 phần quà cho hộ nghèo trị giá trên 3 tỷ 729 triệu đồng...Phong trào rèn luyện thể dục thể thao của huyện cũng đã có nhiều bước phát triển tích cực, thu hút động đông đảo người nhân dân tham gia hưởng ứng.

Sequence 02.00_00_51_20.Still059.jpgSequence 02.00_00_45_16.Still058.jpg

Về Công tác thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII. Đảng bộ khối văn hóa xã hội đã chủ động về công tác xây dựng bộ máy tổ chức; công tác đảng viên; công tác đào tạo cán bộ; Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng có chiều sâu và có trọng tâm..

Theo kế hoạch. Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ khối văn hóa xã hội Huyện tiếp tục giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên; tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa xã hội.

 

                                                         Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​