Kỳ họp thứ 20 BCH đảng bộ Xuân Lộc

 

Sáng 09-01, Huyện ủy Xuân lộc tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 20(Khóa VI) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 06 của huyện năm 2019 và thảo luận quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng đảng và đoàn thể năm 2020 

Theo báo cáo,  Trong năm 2019, Huyện Xuân Lộc đã thực hiện vượt 28/59 chỉ tiêu, đạt 29/59 chỉ tiêu Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế, xã hội và xây dựng Đảng đều đạt, vượt cụ thể như: Giá trị sản xuất xã hội tăng 8,9%, thu cân đối ngân sách đạt 156% dự toán Tỉnh giao; tỷ lệ ấp, khu phố, gia đình đạt danh hiệu văn hóa gần 99% và 100% cơ quan, doanh nghiệp được công nhận đạt văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90% và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,77%. Trong năm, huyện đã kết nạp được 315 đảng viên mới; hơn 97% tổ chức cơ sở Đảng và hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, đến nay, huyện đã thực hiện tinh giản được 17 chỉ tiêu, mục tiêu trong 2 năm tới tinh giản thêm 17 chỉ tiêu; 47/92% ấp, khu phố có bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, khu phố; thực hiện sáp nhập 5 đơn vị sự nghiệp thành 1; 4 trường tiểu học còn 2 trường; thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị liên quan. Tổng cộng giảm 8 đầu mối, 8 cấp trưởng và 10 cấp phó.

00420.00_08_27_10.Still007.jpg
00420.00_10_43_24.Still008.jpg00420.00_08_20_01.Still006.jpg

Hội nghị đã tập trung thảo luận đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác trong năm 2010. Trong đó chú trọng đưa các chỉ tiêu chủ yếu của huyện đều tăng so với năm 2019 từ  5 đến 15%, phấn đấu xây dựng 1 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững. Huyện giử vững và ổn định tình hình ANCT – TTAT xã hội, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng và xây dựng mới nhiều mô hình nêu gương, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là: Tập trung chỉ đạo, triển khai Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội VII huyện Đảng bộ, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

                                                                             Ngọc Hoàng

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​