Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 04)

 

​Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 

Đơn vị bầu cử số 04: Gồm xã Xuân Trường và xã Xuân Thành


​1. Ông Đoàn Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Xuân Lộc.
Mẫu số 8- Đoàn Thanh Hải1.jpg

2. Bà Trần Thị Hoa - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Xuân Tâm.
Mẫu số 8- Trần Thị Hoa1.jpg

3. Ông Đặng Quốc Lộc - Bí thư Đoàn xã Xuân Hòa.

Mẫu số 8- Đặng Quốc Lộc1.jpg

4. Ông Lê Văn Nam - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Lê Văn Nam1.jpg

5. Bà Lê Thị Nhung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thành.

Mẫu số 8- Lê Thị Nhung1.jpg
6. Bà Huỳnh Thanh Thoảng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Huỳnh Thanh Thoảng1.jpg

7. Ông Cao Văn Tiền - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Cao Văn Tiền1.jpg


Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​