Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 06)

​Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số 06: Gồm: xã Suối Cát và xã Lang Minh


1. Ông Trần Đình Dung - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Trần Đình Dung1.jpg

2. Bà Lê Thị Hiệp - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Lê Thị Hiệp1.jpg

3. Bà Nguyễn Thị Huyền - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Nguyễn Thị Huyền1.jpg

4. Ông Lê Thế Ngân - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Lê Thế Ngân1.jpg

5. Ông Nguyễn Trọng Quang - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Nguyễn Trong Quang1.jpg

6. Bà Lê Thị Xuân Trang - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xuân Lộc.

Mẫu số 8- Lê Thị Xuân Trang1.jpg

7. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Gia Ray.

Mẫu số 8- Nguyễn Thị Hoàng Vinh1.jpg

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​