Tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của ngành văn hoá, thể thao và du lịch

 

Tiếp tục thực hiện tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) của đơn vị từ ngày 19/8/2021 đến khi có thông  báo  mới;  chỉ  thực  hiện  thủ  tục  qua  Dịch  vụ  công  trực  tuyến (https://congdvc.dongnai.gov.vn)  và Dịch  vụ Bưu  chính  công  ích  theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.


Đính kèm: 1773_signed.pdf

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​