Thẩm tra đánh giá xã Xuân Định đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

 

Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Xuân Lộc vừa tổ chức thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế, đánh giá kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Xuân Định.

6cb1ea6be4482d167459.jpg9d3824ea2ac9e397bad8.jpg9e94bf71b152780c2143.jpg
20200322_161923 - Copy.jpg

Theo đánh giá của đoàn, quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Xuân Định đạt được nhiều kết quả, như: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn tiếp tục được cải thiện, các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được chú trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn phát triển đồng bộ. Hệ thống chính trị ở nông thôn hoạt động ngày càng hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững. Nhìn chung: Diện mạo xã có nhiều thay đổi, 100% tuyến đường huyện, đường xã, đường trục ấp, đường trục chính nội đồng được bê tông, nhựa hóa, được trồng cây xanh, hoa kiểng và được lắp đặt hệ thống đèn chíu sáng. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được tập trung thực hiện, các HTX, THT, CLBNSC về cây trồng, chăn nuôi được hình thành và hoạt động có hiệu quả đã giúp đưa năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi ngày một tăng lên. Xuân Định đã cơ bản thực hiện đạt 19/19 tiêu chí (53/53 chỉ tiêu) về nông thôn mới kiểu mẫu.

Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Nguyễn Văn Quỳnh - Xã Xuân Định.jpg
Ảnh: ​Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Nguyễn Văn Quỳnh - Xã Xuân Định

Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Phạm Văn Lũy - Xã Xuân Định.jpg
Ảnh: Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Phạm Văn Lũy - Xã Xuân Định

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu ở xã Xuân Định. Đồng thời làm rõ một số nội dung cần quan tâm như: việc chỉnh trang diện mạo, cắt tỉa chăm sóc cây xanh và vấn đề vệ sinh môi trường … Ngoài ra, đại diện một số ngành đã góp ý đề nghị xã trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao công năng của nhà văn hóa, trang bị thêm các trang thiết bị, vận động nhân dân phát triển một số hoạt động văn hóa thể thao; xây dựng các thiết chế văn hóa cho trẻ em

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Linh Phó chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc - Trưởng đoàn công tác đề nghị địa phương tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ngành để có điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, nhằm xây dựng xã thật sự đúng là kiểu mẫu. Như vậy: Nếu được công nhận thì Xuân Định sẽ là đơn vị thư hai của Xuân Lộc đạt danh nhiệu nông thôn mới kiểu mẫu.


                                                                         Ngọc Hoàng 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​