Xuân Lộc tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND tỉnh về các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

           Sáng ngày 25/10/2021, đồng chí Viên Hồng Tiến – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo huyện chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chng dịch Covid-19 tỉnh và nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình công tác phòng, chng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Thành phần tham dự gồm có: Đồng chí Nguyễn Đức Hóa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các thành viên thường trực Ban Chỉ đạo huyện và T giúp việc Ban Chỉ đạo.

 image002fgrdrfes (1).jpg
Đồng chí Viên Hồng Tiến - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện chủ trì cuộc họp

 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh; nghe ý kiến phát biu của các đng chí dự họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Ủy ban nhân dân huyện, Trung tâm chỉ huy, điều hành, các cơ quan, đơn vị và 15/15 xã, thị trấn tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-UBND; Kế hoạch số 13039/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quy định tạm thời  “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Các đơn vị, xã, thị trấn luôn chủ động, nếu có F0 xuất hiện cần phải triển khai ngay các biện pháp dập dịch, khoanh vùng xử lý nhanh nhất, phạm vi hẹp nhất, hiệu quả nhất, khống chế kịp thời, không để dịch lây lan trên địa bàn. Yêu cầu hiện nay các xã Xuân Trường, Xuân Phú, Xuân Tâm, Xuân Bắc phải tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiếp tục tập trung các giải pháp để chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là đẩy nhanh tiến độ việc cài app Sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC-COVID. Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện, 15/15 xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuần tra để nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới, nhất là vi phạm các quy định tại Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND tỉnh.  

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan khảo sát, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị trường học, đề xuất nhu cầu học trực tiếp của các trường học trên địa bàn huyện, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện rà soát các trường hợp tử vong; các trường hợp trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn đề xuất Ban Chỉ đạo các giải pháp chăm lo an sinh xã hội một cách căn cơ, lâu dài. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện chỉ đạo quét mã QR trên ứng dụng PC-COVID để kiểm soát người ra vào trụ sở, các địa điểm công cộng, doanh nghiệp, quán ăn, nhà hàng...


image002fgrdrfes (2).jpg

Về công tác tiêm vắc xin: Ban Chỉ đạo tiêm vắc xin huyện, ngành y tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tiêm vét vắc xin mũi 1 với tinh thần 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin đợt 16, 17 theo Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 23/10/2021 của UBND huyện. Rà soát, thống kê chính xác người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi để chuẩn bị tổ chức tiêm vắc xin trong thời gian tới.

Trên lĩnh vực an sinh xã hội: UBND huyện, các ngành 15/15 xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tập trung giải quyết nhanh nhất hồ sơ để kịp thời hỗ trợ cho người lao động; thực hiện tốt công tác chống trùng và không được để xảy ra tiêu cực.

 Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, không để xảy ra các trường hợp họp chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

                                                          Nguyễn Tần

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​