Hướng dẫn cách ly, xử lý y tế trong giai đoạn thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

 

Ngày 27/10/2021 Sở Y tế tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 8957/SYT-NV về  hướng dẫn cách ly, xử lý y tế trong giai đoạn thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh, theo đó, gồm các nội dung:

1.      Ca bệnh xác định (F0):

Ca bệnh xác định là người có xét nghiệm dương tính với vi rút SARS- CoV-2 qua phát hiện vật liệu di truyền của vi rút (kỹ thuật Realtime RT-PCR) được thực hiện bởi các cơ sở xét nghiệm do Bộ Y tế (hoặc đơn vị do Bộ Y tế ủy quyền) cho phép khẳng định. Xử lý như sau:

-      Thu dung, cách ly, quản lý và điều trị bệnh nhân tại 3 tầng điều trị theo đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó quản lý điều trị F0 tại nhà và tại các Khu điều trị F0 thuộc tầng 1 của tháp 3 tầng.

-      Hạn chế việc chuyển tuyến bệnh nhân để tránh lây lan trừ trường hợp vượt quá khả năng điều trị.

2.      Người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1):

-      Căn cứ tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế của từng địa phương, tổ chức cách ly tại cơ sở cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện theo quy định) ít nhất 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định. Ưu tiên cách ly tại nhà để giảm tải và giảm lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung.

-      Nếu tổ chức cách ly tập trung, cần bố trí, sắp xếp người cách ly vào phòng cách ly theo nguyên tắc phân loại theo nguy cơ: những người có cùng đặc điểm dịch tễ, cùng nguy cơ cùng thời gian thì vào cùng phòng/cùng khu cách ly.

-      Lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time RT-PCR tối thiểu 2 lần trong quá trình cách ly (Lần 1 ngay ngày đầu khi được cách ly, lần 2 vào ngày thứ 14 kể từ khi được cách ly):

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR dương tính với SARS-CoV- 2 thì xử lý như ca bệnh xác định.

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR ít nhất 2 lần đều âm tính với SARS-CoV-2 thì kết thúc việc cách ly tập trung và chuyển sang tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo, đảm bảo không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm 5K.

3.      Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2):

-      Tổ chức cách ly F2 tại nhà, nơi lưu trú trong khi chờ kết quả xét nghiệm Real time RT- PCR của F1 :

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT -PCR lần 1 của F1 dương tính với SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1.

+ Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 và của F2 (nếu có) đều âm tính với SARS-CoV-2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan y tế và Tổ COVID cộng đồng nơi cư trú.

4.      Ca bệnh nghi ngờ:

Là người có ít nhất 2 trong số các biểu hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác; hoặc người có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với vi rút SARS-CoV-2

(test nhanh kháng nguyên dương tính hoặc xét nghiệm Real time RT-PCR dương tính được thực hiện bởi cơ sở được phép xét nghiệm sàng lọc nhưng chưa được phép khẳng định).

a.      Ca bệnh nghi ngờ phát hiện tại cộng đồng

-     Yêu cầu người nghi nhiễm đeo khẩu trang và cách ly bệnh nhân tạm thời tại nhà/nơi lưu trú/công ty ngay. Người nghi nhiễm và gia đình thực hiện nghiêm ngặt khuyến cáo 5K. Người nghi nhiễm tuyệt đối không được tiếp xúc với người sống trong gia đình và những người khác.

-     Trung tâm y tế, Trạm y tế hoặc Trạm y tế lưu động tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm gửi làm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time RT- PCR ngay:

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì loại trừ bệnh nhân mắc bệnh COVID-19.

+ Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý ngay ca bệnh là F0 theo thường quy.

b.       Ca bệnh nghi ngờ phát hiện tại cơ sở y tế

-    Cơ sở y tế tổ chức phân luồng khám sàng lọc người nghi nhiễm theo quy định của hệ thống điều trị và cách ly tạm thời ngay người nghi nhiễm vào phòng riêng ở khu vực đệm riêng biệt với khu vực có F0 và các khu điều trị khác của cơ sở y tế.

-     Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time RT-PCR ngay:

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì loại trừ bệnh nhân mắc bệnh COVID-19.

+ Nếu kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý ngay ca bệnh là F0 theo thường quy.

5.    Người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng, khu vực cách ly y tế (phong tỏa):

-     Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19):

Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hoặc trong thời gian theo dõi sức khỏe có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để xử trí theo quy định.

-     Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng mũi 1 của cơ quan có thẩm quyền cấp):

Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K.

-    Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K.

-    Những người đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

6.    Đối với người cao tuổi, người hạn chế vận động, người có bệnh nền hoặc sức khỏe yếu cần phải có người chăm sóc, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ cần người chăm sóc (Sau đây gọi là các trường hợp đặc biệt) nếu thuộc đối tượng cách ly:

-    Các trường hợp đặc biệt được cách ly y tế hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú; thời gian cách ly/theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm áp dụng tương tự như các khoản 2, 3, 5 nêu trên.

-     Cha/mẹ/chồng/con/người chăm sóc được ở cùng với các trường hợp đặc biệt tại nơi cách ly tại nhà, nơi lưu trú phải có cam kết tự nguyện cách ly cùng và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

-     Yêu cầu về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và điều kiện nơi cách ly thực hiện theo quy định tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế, Công văn số 12542/UBND-KGVX ngày 13 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

5. Người nhập cảnh có yêu cầu phải cách ly tập trung ít nhất 14 ngày kể từ ngày được cách ly thì thực hiện việc cách ly, lấy mẫu xét nghiệm như đối với các trường hợp F1 (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chổng dịch COVID-19 và của Bộ Y tế).

 

Kiều Hợi- Văn phòng HĐND và UBND huyện​

 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​