Đến cuối năm 2021 Xuân Lộc sẽ có 9/14 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 3/14 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu

 

Theo báo cáo từ văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Xuân Lộc: tính đến tháng 9 năm 2021 huyện Xuân Lộc đã có thêm 01 xã đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, như vậy hiện nay trên địa bàn huyện có 9/14 xã đạt nông thôn mới nâng cao gồm: Xuân Đinh, Bảo Hòa, Suối Cát, Suối Cao, Lang Minh, Xuân Thọ, Xuân Phú, Xuân Trường và Xuân Hiệp.

Riêng xã Xuân Tâm là xã cơ bản đã hoàn thành đạt các chỉ tiêu và tiêu chí, hồ sơ đề nghi cũng được gửi các sở ngành thầm định, dự kiến đến cuối năm, Xuân Tâm sẽ được công nhận nông thôn mới nâng cao. Đối với các xã khác còn lại, hiện nay cũng đẫ xây dựng hoàn thành đạt từ 46 đến 51 chỉ tiêu và từ 14 đến 15 tiêu chí, số tiêu chí nông thôn mới nâng cao bình quân đạt trên 1 xã là 17,8 tiêu chí.

Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Nguyễn Văn Quỳnh - Xã Xuân Định.jpg
Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Nguyễn Văn Quỳnh - Xã Xuân Định

Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Phạm Văn Lũy - Xã Xuân Định.jpg
Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Phạm Văn Lũy - Xã Xuân Định

Cũng theo văn phòng điều phối: Theo lộ trình nông thôn mới kiểu mẫu, từ đầu năm đến nay huyện đã thẩm định và trình hồ sơ đối với các đơn vị  là xã Xuân Thọ và Xuân Định. Dự kiến đến năm 2021 Xuân Lộc có thêm 02 xã đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổ số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện là 03 đơn vị gồm Xuân Định, Xuân Thọ là hai xã mới và  Bảo Hòa là xã đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

                                                                                  Ngọc Hoàng​

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​