Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

XÃ XUÂN TÂM

 

Chức năng nhiệm vụ UBND xã Xuân Tâm​

 

I. LÃNH ĐẠO XÃ:

1. Bí thư Đảng ủy xã:
- Là người đứng đầu Đảng bộ xã, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và trước Huyện ủy về mọi hoạt động của Đảng bộ.
 

- Chủ trì công việc của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy, đề xuất ra những vấn đề để Đảng ủy, BTV ra quyết định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện. Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, ANQP và kiêm Chủ tịch HĐND xã, Bí thư Chi bộ Quân sự, tổ trưởng tổ nội chính, Trưởng ban tuyên giáo xã, trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn độc các khối, các cấp ủy chi bộ trực thuộc, mặt trận các đoàn thể, các ban Đảng tổ chức thực hiện nghị quyết, có quyền yêu cầu các đồng chí trong BTV, BCH đảng bộ báo cáo tình hình công việc trên lĩnh vực các nhân phụ trách. Thường xuyên trao đổi với đ/c phó bí thư đảng ủy, ủy viên thường vụ đảng ủy để chỉ đạo, giải quyết công việc.
 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc, Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã công tác lãnh đạo và điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước
Phụ trách chung;
- Phụ trách trực tiếp công tác An ninh, Nội chính, Tổ chức bộ máy cơ quan, công tác Cán bộ, Tài chính, công tác Tư pháp – Hộ tịch, công tác Dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, Qui hoạch đô thị, công tác Tôn giáo, công tác Cải cách hành chính, Qui chế Dân chủ ở cơ sở và quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, lĩnh vực Sản xuất kinh doanh.
 

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng xét lương, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng tư vấn thuế, Hội đồng tư vấn pháp luật, Trưởng Ban chỉ đạo 138, Trưởng ban Tư pháp, Chỉ huy trưởng BCH thống nhất, Trưởng BCĐ ATGT, Trưởng ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Trưởng BCĐ/CCHC, Trưởng BCĐ thực hiện Qui chế Dân chủ cơ sở, Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão.

3. Phó chủ tịch phụ trách khối Văn hoá – Xã hội
 

- Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và cơ quan Nhà nước cấp trên thuộc thẩm quyền lĩnh vực công tác phụ trách.

- Phụ trách trực tiếp khối VHXH: Trạm y tế, LĐTBXH, VHTT – TT, phòng chống HIV/AIDS, DSGĐ&TE, Nhà văn hoá – Thể thao, Trường học, XĐGN, Giáo dục.
 

- Tổ trưởng tổ liên ngành văn hóa xã hội, Trưởng ban XĐGN và giải quyết việc làm, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Chủ tịch hội khuyến học, Phó ban vận động chương trình vì người nghèo, Trưởng BCĐ.TDĐKXDĐSVH, Trưởng ban xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Trưởng ban PCGD – CMC, Trưởng ban phòng chống dịch cúm gia cầm và bệnh dại, Trưởng ban chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phòng chống các loại dịch bệnh, Chủ nhiệm Nhà văn hoá - Thể thao, Trưởng ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo, Trưởng ban chỉ đạo sinh hoạt hè.

- Phụ trách hoạt động của TDP, phối hợp với khối vận và các đoàn thể để tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực VHXH, lễ hội truyền thống.
 

4. Phó chủ tịch phụ trách khối Quản lý đô thị (kinh tế)

- Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và cơ quan Nhà nước cấp trên thuộc thẩm quyền lĩnh vực công tác phụ trách.
 

- Phụ trách trực tiếp khối quản lý đô thị, xây dựng cơ bản hạ tầng, các công trình công cộng, hệ thống cấp thoát nước, mở rộng đường, hẻm, nhà đất và tài nguyên môi trường, VSMT, hệ thống nước sạch, rác dân lập, quản lý công tác xây dựng và sữa chữa nhà riêng lẻ, quản lý nhà nước về địa giới hành chính, qui hoạch sử dụng đất, qui hoạch chỉnh trang đô thị; trực tiếp chỉ đạo thực hiện 4 quyết định về xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực của cơ quan Nhà nước cấp trên.

- Phụ trách Khối văn phòng Ủy ban nhân dân; chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước.
 

- Chỉ đạo trực tiếp các bộ phận chuyên môn: Địa chính – Xây dựng; Tổ quản lý trật tự đô thị phường; Văn phòng – Thống kê.

Phó ban thường trực ban ATGT–TTĐT, Tổ trưởng tổ QL.TTĐT, Phó BCĐ. CCHC, Phó ban thường trực chỉ huy phòng chống lụt bão - Phụ trách hoạt động văn phòng UBND.
 

II. Cán bộ phụ trách Các lĩnh vực:

1.Cán bộ Địa chính - Xây dựng:
 
- Thực hiện cơ chế một cửa trên lĩnh vực là địa chính- xây dựng.
- Phụ trách về lĩnh vực nhà đất: xác nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ chuyển quyền sử dụng nhà ở, đất ở, xác nhận thế chấp ngân hàng, xin số nhà, bảo lãnh KT3, xác nhận chữ ký, cam kết có liên quan của công dân về nhà đất tại địa phương, phụ trách công tác qui hoạch sử dụng đất, quản lý địa giới hành chính, tài nguyên môi trường.
- Phụ trách theo dõi và tham mưu giải quyết các khiếu nại, tranh chấp về nhà đất của dân; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Phụ trách về lĩnh vực: công tác giải quyết hồ sơ xin cấp phép xây dựng, sữa chữa, chống dột, các công trình công cộng như hệ thống cấp thoát nước, hệ thống nước sạch, công tác duy tu, mỡ rộng đường và hẽm, xây dựng các cơ sở hạ tầng, rác dân lập, và vệ sinh môi trường.
- Phụ trách theo dõi công tác xây dựng, sữa chữa nhà riêng lẽ trên địa bàn, là Tổ phó tổ QL.TTĐT, tổ chức lực lượng kiểm tra, lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm về xây dựng, TTĐT, lòng lề đường,VSMT.
- Phụ trách theo dõi và thực hiện tham mưu giải quyết các khiếu nại, tranh chấp về các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xây dựng.
2. Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch: 
- Phụ trách công tác hộ tịch.
- Phụ trách công tác tư pháp: tiếp nhận đơn dân nguyện, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực chuyển cho CT.UBND phân công xử lý, công tác tham mưu các quyết định xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền, công tác thi hành án dưới 500.000đ.
- Phụ trách công tác tuyên truyền, phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý lực lượng hoà giải viên ở cơ sở, công tác tư vấn pháp luật miễn phí của chi hội Luật gia.
- Phụ trách theo dõi và tham mưu hoà giải các trường hợp dân nguyện.
3. Cán bộ Tài chính - Kế Toán: 

- Phụ trách công tác Tài chính – Kế toán của UBND, tham mưu cho CT.UBND về việc điều hành quản lý thu chi, lập dự toán, công khai thực hiện ngân sách, tham mưu về công tác khoán định biên và kinh phí hoạt động của UBND xã, phụ trách và quản lý các nguồn thu trong dân.

- Phụ trách kiểm kê và cập nhật theo dõi tài sản cơ quan, tài sản cố định.
4. Cán bộ Văn phòng – Thống kê:

- Phụ trách công tác quản lý SXKD, dịch vụ, hộ cá thể, công tác thuế.

-Phụ trách công tác tổng hợp báo cáo tháng, quí, 6 tháng, 9 tháng, năm, các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất của UBND phường; theo dõi phụ trách mãng thi đua khen thưởng CBCC và hoạt động TDP.
 

-Tập hợp và xử lý thông tin, tổng hợp tình hình , lập chương trình công tác phục vụ cho sự chỉ đạo xử lý công việc của UBND và CT.UBND. Sắp lịch tuần, lịch tiếp dân, lịch họp, thư ký và tổng hợp kết luận các buổi họp Chủ tịch – Phó chủ tịch, các buổi họp giao ban do CT.UBND phường chủ trì. Tham mưu công văn, thông báo kết luận, các loại quyết định.

- Phụ trách công tác theo cơ chế 1 cửa, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đúng qui trình, đúng pháp luật, đúng thời gian, nhanh chóng và thuận tiện, chịu trách nhiệm về công khai, thủ tục, thời gian, thu và nộp lệ phí hành chính.

- Tổng hợp và báo cáo định kỳ về tình hình giải quyết hành chính trên các lĩnh vực công tác CCHC, theo dõi việc khảo sát ý kiến khách hàng đánh giá hoạt động của UBND xã và tình hình hoạt động của khu phố, tổ dân phố.
 

- Quản lý văn phòng phẩm; quản lý công văn, sổ sách, tài liệu; quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo cáo thống kê, công tác lưu trữ hồ sơ của toàn Ủy ban nhân dân xã; quản lý con dấu của Ủy ban nhân dân.

- Chuẩn bị các hội nghị, các cuộc họp và phục vụ hậu cần cho các hoạt động của Đảng uỷ – HĐND – UBND. - Theo dõi tổng hợp báo cáo tiến độ các nguồn thu trong dân.

- Quản lý hồ sơ hành chính bằng hệ thống vi tính.
 

5. Cán bộ Lao động thương binh và xã hội:

- Phụ trách công tác chính sách xã hội, Đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh PCLB, công tác quản lý cư trú và người lao động có thời hạn trên địa bàn thành phố, công tác dự án vay vốn quốc gia, phối hợp quản lý, xử lý các đối tượng tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, người lang thang và thực hiện theo các Nghị định của Chính phủ, thành viên tổ kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội xã.

- Giới thiệu giải quyết việc làm, dạy nghề, học nghề cho diện chính sách và dân nghèo trên địa bàn xã.
- Quản lý về đời sống, nhà ở Cán bộ hưu trí và diện chính sách.
 

6. Cán bộ Văn hoá–Xã hội phụ trách Văn hóa thông tin thể thao: 

 Phụ trách công tác và tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan về VHTT – TT, quản lý các cơ sở dịch vụ văn hóa trên địa bàn, tham mưu trực tiếp về hoạt động của tổ liên ngành 814 xã, ngành nghề nhạy cảm, di tích lịch sử, văn hoá.

- Tham mưu các hoạt động phát triễn sự nghiệp văn hoá, thương mại, phong trào TDTT địa phương.
- Phụ trách theo dõi việc thực hiện và tham mưu giải quyết các khiếu nại, quyết định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hoá, thương mại.
- Phụ trách và theo dõi phong trào GĐVH và điểm sáng văn hoá.
10. Cán bộ Dân số – Gia đình và Trẻ em:
- Phụ trách các nội dung của công tác DSGĐ và TE, quản lý các chương trình học bổng khuyến học, BHYT trẻ dưới 72 tháng tuổi, phát triển sự nghiệp giáo dục.
- Phụ trách công tác PCGD và chống mù chữ của xã, quản lý công tác trẻ học mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, các điểm nuôi dạy trẻ trên địa bàn.
 

7. Cán bộ giảm nghèo:

- Phụ trách về thực hiện các nội dung công tác XĐGN và giới thiệu giải quyết việc làm, dạy nghề, công tác vì người nghèo.
 

- Phụ trách và tham mưu về công tác xét vay vốn, thu hồi bảo toàn vốn vay và vận động phát triển nguồn quĩ XĐGN.

8. Nhân viên ủy nhiệm thu thuế công thương nghiệp:
 

- Phụ trách công tác đôn đốc thu thuế công thương nghiệp.

- Tham mưu cho hội đồng tư vấn thuế về quản lý, điều hành, xử lý công tác thuế trên địa bàn.
9. Cán bộ thủ quỹ xã:
- Phụ trách thủ quỹ cơ quan.
- Công tác lưu trữ hồ sơ của UBND xã.
10. Chỉ huy trưởng BCH.QS:
- Phụ trách công tác quân sự tại địa phương, công tác quốc phòng, công tác huấn luyện dân quân, quân dự bị, công tác tuyển quân.
- Tổ trưởng tổ PCCC, tổ trưởng tổ bảo vệ cơ quan. Phó ban chỉ huy phòng chống lụt bão.
11. Phó Chỉ huy trưởng quân sự:
- Tham mưu công tác động viên tuyển quân, huấn luyện quân nhân dự bị.
- Tham mưu công tác huấn luyện quân sự, tham mưu công tác hậu cần và báo cáo.
12. Trưởng Công an xã:

- Phụ trách chung công tác an ninh chính trị.

13. Phó Trưởng công an:

- Phụ trách công tác phòng chống tội phạm.

- Phụ trách tổ CSKV.
- Phụ trách công tác phát động phong trào.
14. Phó Chủ tịch HĐND xã:

- Phụ trách hồ sơ về HĐND xã.

- Chịu trách nhiệm về các nội dung họp của HĐND xã.
 

TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM XÃ XUÂN TÂM

 

 

 

 

 

Các xã khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​