Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

XÃ LANG MINH

UBND XÃ LANG MINH

          1. Thông tin về tổng quan:

            Lang Minh là xã thuần nông nhân dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, có diện tích tự nhiên 1.712 ha, dân số 8.516 người, có 4/4 ấp đạt chuẩn văn hóa, 47 tổ nhân dân gồm 07 dân tộc anh em sinh sống.

Nằm ở phía Nam của huyện Xuân Lộc và cách trung tâm huyện 10 km, phía Bắc giáp xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ  thuộc tỉnh Đồng Nai), phía Nam giáp xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai), phía Tây giáp xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai), phía Đông giáp xã Xuân Tâm huyện Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai). xã có đất đỏ Bazan màu mỡ thuận lợi phát triển cây công nghiệp và đất sám thích hợp trồng cây ngắn ngày.

            2. Thông tin về tổ chức bộ máy:

Với chức năng là cơ quan Đảng, Nhà nước tại địa phương, lãnh đạo phát triển địa phương trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế- văn hóa xã hội- an ninh quốc phòng.

Ban lãnh đạo của đơn vị gồm: Bí thư đảng ủy, phó Bí thư đảng ủy-Chủ tịch UBND xã, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã, 02 phó chủ tịch UBND xã, chủ tịch MTTQVN xã, trưởng các đoàn thể và các ngành liên quan.

Văn bản có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của địa phương như: Luật tổ chức HĐND-UBND năm 2003, Pháp lệnh 34 về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Luật ban hành văn bàn quy phạm pháp luật, luật thi đua khen thưởng…

            3. Thông tin về đặc điểm kinh tế, văn hóa xã hội:

a. Về kinh tế:

Trong suốt 16 năm xây dựng, phát triển bộ mặt xã nhà đã có những thay đổi về cơ bản, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Trong những năm qua nhờ lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Tỉnh, Huyện, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân xã, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, cơ giới hóa trong nông nghiệp nên đời sống nhân dân trên địa bàn xã ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, giữ vững mức tăng trưởng kinh tế ổn định từ hàng năm 11%-12%, năng suất, sản lượng cây trồng ngày càng tăng, chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững, đặc biệt trong nhiều năm sản xuất bắp Đông Xuân đạt 10 tấn/ ha. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, năm 2010 : Nông lâm nghiệp: 54,15 % ;CN- TTCN- XD : 22,78 %; ngành DV: 23,07%. GDP bình quân đầu người đạt 16.591.185 đ/năm.

b. Về văn hóa xã hội:

Các thiêt chế văn hóa ngày càng hoàn thiện, hiện xã có 01 nhà văn hóa, 01 bưu điện văn hóa xã, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, xã có 04/04 ấp được công nhận đạt chuẩn văn hóa . Đến nay đã  huy động 100% trẻ em trong độ tuổi vào lớp 1 và tiếp tục công tác XMC- phổ cập TH –phổ cập giáo dục THPT.  Tỷ lệ tốt nghiệp ở các bậc học  98%. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh trên  90,4% . Tỷ lệ hộ dùng điện 99,3% có 30% tỷ lệ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Có 9 máy điện thoại / 100 dân. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,95%; 100% số hộ được xem truyền hình, tiếp thu thông tin qua đài phát thanh các phương tiện thông tin khác. Giữ vững xã làm tốt công tác thương binh liệt sỹ, xã trong sạch lành mạnh không có tệ nạn ma túy- mại dâm, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% công sở được công nhận văn minh, Xây dựng trường Phan Chu Trinh, trường Lang Minh đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ đăng ký GĐVH từ 98% trở lên, đạt chuẩn gia đình văn hóa 96%. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, quân tâm giúp đỡ gia đình chính sách, hô nghèo, hộ khó khăn, người già cà neo đơn, trẻ em tàn tật, mồ côi.

            4. Kết quả hoạt động nổi bật của đơn vị:

            05 năm liền xã được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Sản suất bắp vụ Đông xuân nhiều năm liền đều đạt 100 tạ/ha. Giao quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.

            5. Về quy hoạch và phát triển:

            Đến nay đã quy hoạch khu công nghiệp, khu chăn nuôi tập trung tại ấp Tây Minh, khu trồng rau sạch tại ấp Tân Bình II.

            6. Thông tin về thủ tục hành chính:

            Các thủ tục hành chính ngày càng tinh gọn, thời gian giải quyết đúng quy định .

             Trên đây là báo cáo cung cấp thông tin cho trang điện tử huyện Xuân Lộc


 


 

Các xã khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​