Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

THỊ TRẤN GIA RAY

Tổng quan về tình hình kinh tế- xã hội thị trấn Gia Ray

1. Điều kiện tự nhiên:

* Vị trí địa lý:

UBND thị trấn Gia Ray được thành lập năm 1994, là đô thị loại V, là trung tâm Chính trị - Kinh tế- Văn hóa của huyện Xuân Lộc.

Phía Đông giáp với xã Xuân Tâm.

Phía Tây giáp với xã Xuân Hiệp.

Phía Bắc giáp với xã Cuân Trường.

Phía Nam giáp với xã Xuân hiệp và Xuân Tâm.

Thị trấn Gia Ray nằm ở vị trí khá thuận lợi về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

* Điều kiện thổ nhưỡng:

Thị trấn Gia Ray có tổng diện tích tự nhiên là 1.385,64 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 704,14 ha (chiếm 51% diện tích đất tự nhiên); Đất phi nông nghiệp chiếm 532,10 ha (chiếm 38,4% diện tích đất tự  nhiên). Đất chưa sử dụng 149,4 ha ( chiếm 10,7% diện tích đất tự nhiên).

* Đặc điểm dân số:

Tính đến 25/11/2010 tổng số hộ trên địa bàn thị trấn Gia Ray là 3595 hộ, với 16.410 nhân khẩu, số người trong độ tuổi lao động là 9.190 người, trong đó số lao động đang làm việc 7.350 người, tập trung ở hai lĩnh vực chính là nông lâm nghiệp (chiếm 34,9%), dịch vụ (chiếm 40%), còn lại là lao động trong lĩnh vực công  nghiệp- xây dựng.

* Thị trấn Gia Ray gồm có 08 khu phố với tổng diện tích tự nhiên là 1.385,64 ha.

2. Tổ chức bộ máy chính quyền:

* Chức năng, nhiệm vụ:

- Ủy ban nhân nhân dân thị trấn Gia Ray có chức năng chủ yếu là quan lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội ở địa phương bằng pháp luật; tổ chức và chỉ đạo việc thi hành pháp luật, Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân cùng cấp.

- UBND thị trấn có 02 nhiệm vụ lớn đó là:

+ Đối với HĐND cùng cấp: cùng với HĐND chuẩn bị các kỳ họp, chấp hành các Nghị quyết của HDND cùng cấp.

+ Thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương mình.

 

3. Đặc điểm kinh tế, văn hóa- xã hội:

3.1. Về kinh tế:

* Sản xuất nông- lâm nghiệp:

Tính đến năm 2010 thị trấn Gia Ray có 648 ha đất dùng cho sản xuất nông nghiệp. Trong đó chủ yếu là diện tích trồng cây công nghiệp như tiêu (15,25 ha), điều (415,9 ha), cà phê (75,5 ha)… còn lại là diện tích các loại cây lương thực, thực phẩm và cây ăn quả như chôm chôm, sầu siêng, nhãn,… So với những năm trước nhìn chung diện tích đất nông nghiệp có giảm xuống để thực hiện các dự án phù hợp với điều kiện phát triển của đô thị. Mặc dù diện tích đất nông nghiệp giảm, song nhờ sự tập trung lãnh đạo đưa khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, xây dựng và củng cố các Câu lạc bộ năng suất cao, đề nghị ngành ngân hàng, tín dụng hỗ trợ vốn vay, huyện hỗ trợ xây dựng các đập dâng, tăng cường khai thác mặt hồ núi Le, suối cầu Phước Hưng và nguồn nước mạch ngầm để đảm bảo tưới tiêu, khai thác tiệt để cây trồng xen canh. Nhờ đó, hiệu quả của ngành trồng trọt không ngừng tăng lên đạt 35-40 triệu đồng/ha. Giá trị ngành trồng trọt năm 2010 đạt 17.189 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 3,24%.

Về lâm nghiệp: Toàn thị trấn có 41 ha rừng phòng hộ và rừng trồng phân tán trong nhân dân đang được chăm sóc tốt, độ che phủ đạt 60% so với diện tích đất tự nhiên đã góp phần cải thiện môi trường sinh thái, giữ ổn định nguồn nước, phục vụ tưới tiêu và cung cấp cho Nhà máy nước Xuân Lộc.

* Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:

Nằm ở vị trí trung tâm của huyện Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray có tiềm năng và lợi thế để phát triển các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đến nay trên địa bàn thị trấn có 197 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 08 doanh nghiệp, công ty, hàng năm giải quyết việc làm cho từ 1000- 1100 lao động thường xuyên và có thu nhập ổn định, tập trung ở các ngành chế biến nông sản, nước đá công nghiệp, thực phẩm, hàn gò gia công, đồ gỗ gia dụng, vật liệu xây dựng, dệt may… Giá trị sản xuất ngành công Nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2010 đạt khoảng 129.525 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 37,4% cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 30,06%.

* Thương mại dịch vụ:

                    Đây là ngành mà thị trấn Gia Ray có thế mạnh lớn, trong  những năm qua phát triển khá nhanh, quy mô ngày càng lớn. Các loại hình công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, cửa hàng, cửa hiệu, các cơ sở kinh doanh… phát triển đa dạng, doanh số ngày càng lớn, hàng hóa phong phú, đáp ứng được nhu cầu mua bán, trao đổi tạo ra thị trường khá năng động. Thị trấn Gia Ray có khoảng 680 cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, cùng hàng ngàn lượt hộ hoạt động mua bán lẻ. Dự toán đến cuối năm 2010, cho doanh thu đạt khoảng 201.412 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 58,2% cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 25.41%.

3.2. Về văn hóa- xã hội:

* Giáo dục- khoa học công nghệ:

UBND thị trấn Gia Ray giữ vững công nhận chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục ở cả 3 cấp học và có 04 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Chú trọng đưa khoa học công nghệ vào công tác quản lý của Đảng, Chính quyền và hướng dẫn cho nông dân, các hộ sản xuất, kinh doanh, áp dụng các biện pháp khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và chế biến.

* Văn hóa thông tin và thể thao:

Công tác thông tin, tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước luôn luôn được Đảng ủy, UBND thị trấn đặc biệt quan tâm. Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn háo dduowcvj tổ chức thực hiện khá tốt ở cơ quan, khu phố và trường học… Hàng năm có 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và có từ 91-95% hộ đạt gia đình văn hóa. Năm 2010, thị trấn có 7/8 khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, 97,2% hộ đạt gia đình văn hóa.

Các hoạt động văn nghệ, thể thao được quan tâm tổ chức thực hiện và đã được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng bằng các hoạt động trực tiếp và ủng hộ các phong trào như: phong tào bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, thể dục buổi sáng… các chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng trong các dịp lễ, tết tạo được sân chơi tinh thần bổ ích phù hợp với mọi lứa tuổi.

* Y tế- Dân số KHHGĐ:

Hoạt động của mạng lưới y tế ở cơ sở đã có những chuyển biến tích cực. Hiện nay trạm y tế thị tấn có 01 bác sỹ, 05 y sỹ, dược sỹ thường xuyên phối hợp với đội ngũ cộng tác viên thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện các chương trình y tế cộng đồng. Ngăn  chặn và xử lý có hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn như: sốt xuất huyết, cúm A (H1N1) và các loại bệnh truyền nhiễm khác. Quản lý Nhà cước trên lĩnh vực y tế tư nhân, góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thườn xuyên việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi của tỏ chức và cá nhân vi phạm các quy định về đảm bảo vệ sinh ATTP góp phần vào việc ngăn ngừa bệnh dịch, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

- Công tác dân số- KHHGĐ: Thực hiện tốt công tác giáo dục đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên gắn với trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện nghiêm chính sách dân số KHHGĐ. Tăng cường công tác lãnh đạo đội ngũ cộng tác viên làm công tác truyền thông dân số, tính đến năm 2010 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của thị trấn giảm còn 1,15%.

- Công tác bảo vệ chăm sóc gia đình, trẻ em: thực hiện bảo hiểm cho trẻ em từ 0-6 tuổi, khám chữa bệnh, chăm lo đời sông tinh thần vật chất và bảo vệ quyền trẻ em. Thường xuyên tuyên truyền, phòng chống có hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em, bạo hành trong gia đình. Chăm lo tốt cho các truownff hợp tẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cánh khó khăn.

* Thực hiện chính sách xã hội:

- Công tácđền ơn đáp nghĩa và công tác giảm nghèo: Hàng năm nhân các dịp lễ, tết, Đảng ủy đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị tổ chức các họt động nhằm quan tâm thiết thực đến gai đình cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, cụ thể như thăm hỏi, tặng quà… 100% gia đình chính sách đều được thăm và tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) bằng nguồn tiết kiệm ngân sách và nguồn vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” “Uống nước nhớ nguồn” đã tổ chức vận động được 52.900.000 đồng, quỹ vì người nghèo được 43.550.000 đồng; xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo được 06 căn nhà với tổng trị giá 120.000.000 đồng; sửa chữa nhà cho 03 đối tượng chính sách với tổng số tiền 38.000.000 đồng.

 

Trên đây là báo cáo tổng quan tình hình kinh tế- xã hội thị trấn Gia Ray.

 

 

 

Các xã khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​