Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

4. PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

1. Chức năng:Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản về công tác quản lý trên lĩnh vực: văn hóa; gia đình; thể dục; thể thao du lịch; bưu chính; viễn thông và internet; công nghệ thông tin; phát thanh, báo chí xuất bản, trong phạm vi quản lý của các ngành trên địa bàn huyện.

 • - Hàng tháng đề nghị trung tâm thể dục thể thao, thư viện, đài truyền thanh, Trung tâm viễn thông 4, bưu điện huyện cung cấp các thông tin về lĩnh vực VH-TT và du lịch các cơ sở trên địa bàn huyện.
 • - Tham gia các hội nghị có liên quan, đề xuất các ý kiến xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển trên lĩnh vực mà phòng quản lý.
 • - Kiểm tra thường xuyên đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh – dịch vụ trong lĩnh vực VHTT, TDTT và du lịch các cơ sở trên địa bàn huyện.
 • - Quản lý phân công, điều hành cán bộ, công chức, viên chức phòng Văn hóa thông tin thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; đồng thời phối hợp với Phòng Nội vụ huyện và UBND các xã, thị trấn tuyển chọn, bố trí sắp xếp nhân sự, xây dựng tổ chức ngành đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
 • - Đề xuất UBND và ngành cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân của phòng, đơn vị, cơ sở có thành tích xuất sắc trong hoạt động ngành thuộc lĩnh vực phòng quản lý.

2. Nhiệm vụ:

 • - Tổ chức, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các ban ngành đoàn thể thực hiện các kế hoạch chương trình hành động trên lĩnh vực phòng quản lý. Xây dựng đề án qui hoạch, kế hoạch chương trình và tổ chức thực hiện sau khi được UBND huyện phê duyệt.
 • - Ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; phát thanh, báo chí xuất bản, chỉ đạo cho các đơn vị, cơ sở trực thuộc ngành và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.
 • - Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính; viễn thông và internet; công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; phát thanh, báo chí xuất bản, trên địa bàn huyện; giải quyết hoặc tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc phạm vi và thẩm quyền.
 • - Tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức các cuộc triển lãm, liên hoan, hội thi trên lĩnh vực văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đẩy mạnh việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
 • - Phối hợp phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tổ chức qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức trên lĩnh vực ngành quản lý và đào tạo những tài năng trẻ trên lĩnh vực VHTT, TDTT. Tổ chức nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, ứng dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ về VHTT, TDTT nhằm phục vụ cho phát triển sự nghiệp của ngành.
 • - Quan hệ hợp tác và giao lưu với các đơn vị liên quan, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nhằm trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển các hoạt động VH-TT và du lịch trên các lĩnh vực ngành quản lý.
 • - Tham mưu UBND huyện quản lý trực tiếp những dịch vụ văn hóa, TDTT; các điểm kinh doanh karaoke, các lớp dạy võ, các CLB gia đình, các điểm vui chơi, các dịch vụ massage… Tổ chức quản lý công chức, viên chức, tài sản, tài chính của phòng theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo qui định của pháp luật.
 • - Nắm bắt xử lý, sàng lọc các thông tin trên lĩnh vực ngành, tổng hợp cung cấp thông tin 2 chiều cho cơ sở và các ban ngành đoàn thể; đồng thời tổng hợp báo cáo định kì, đột xuất với Huyện ủy, UBND huyện, Sở VH-TT và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.
 • - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

3. Thành phần nhân sự gồm có:


3.1 Nguyễn Trọng Quang: Trưởng phòng

Nguyen Trong Quang.jpg
a. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1978
b. Quê quán: Quảng Ngãi
c. Chức vụ: 
​    - Đảng: Bí thư chi bộ
    - Chính quyền: 
Trưởng phòng
d. Trình độ: 
    - Chuyên môn: Cử nhân Lịch sử đảng CSVN
    - Chính trị: Cao cấp
    - Ngoại ngữ: Anh văn B
    - Tin học: B
e. Điện thoại liên lạc: 0909 858 494
 

3.2 Nguyễn Thị Hương: Phó Trưởng phòng

yylk5li9mng[1].jpg


a. Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1983
b. Quê quán: Hà Tĩnh
c. Chức vụ: 
​    - Đảng: Phó Bi thư Chi bộ
    - Chính quyền: 
Phó Trưởng phòng
d. Trình độ: 
    - Chuyên môn: Đại học Kế toán; Cử nhân Luật
    - Chính trị: Cao cấp
    - Ngoại ngữ: Anh văn B
    - Tin học: A
e. Điện thoại liên lạc: 0918 878 607
 


       


 
 
 
 

Các xã khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​