Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

5. PHÒNG Y TẾ

1. Chức năng:     

-          Là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

-          Có chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân bao gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y học cổ truyền, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số trên địa bàn huyện và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự ủy quyền, phân công nhiệm vụ của UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:       

-          Nhiệm vụ trình UBND huyện triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác Y tế trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện các quy định của ngành, các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

-          Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển Y tế dài hạn, 05 năm và hàng năm trình UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, theo dõi đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

-          Giúp UBND huyện thực hiện kiểm tra việc chấp hành luật pháp; thẩm định; phê duyệt hồ sơ đăng ký hành nghề, hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực Y tế nhà nước và các cơ sở hành nghề Y - Dược tư nhân, VS-ATTP của nhân dân trên địa bàn huyện theo quy định của Nhà nước và sự phân cấp của huyện, tỉnh. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

-          Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các Hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực Y tế.

-          Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế cho cán bộ trạm y tế xã, thị trấn.

-          Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng Y tế.

-          Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho UBND huyện và Sở Y tế.

Tham mưu UBND huyện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của phòng Y tế theo quy định của pháp luật.

  3. Thành phần nhân sự gồm có:       


Ông NguyễMinh Hiền - Trưởng phòng

Nguyen Minh Hien.jpg


1. Ngày tháng năm sinh:  12/09/1966​
​2. Quê quán: Nhơn Trạch, Đồng Nai
3. Chức vụ:
- Đảng: Đảng viên
- Chính quyền: Trưởng phòng Y tế
4. Trình độ:
- Chuyên môn: Dược sỹ Đại học
- Chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ A (Anh văn)
- Tin học: Chứng chỉ B
5Điện thoại liên lạc:​
- Cơ quan: 061.3740929
- Di động: 0918.805027

Bà Đinh Thị Kim Ngọc - Phó Trưởng phòng
 
Hinh the Ngoc.jpg 
1. Ngày tháng năm sinh:  28/02/1975
2. Quê quán: Xã Triệu Độ - Huyện Triệu Phong - Tỉnh Quảng Trị
3Chức vụ:
- Đảng: Đảng viên
- Chính quyền: Phó Trưởng phòng Y tế
4. Trình độ:
- Chuyên môn: Đại học luật
- Chính trị: Trung cấp​
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B (Anh văn)
- Tin học: Chứng chỉ A
5Điện thoại liên lạc:​
- Cơ quan: 061.3740929
- Di động: 0974661662
 
 
 
 
 

 
 

Các xã khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​