Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

9. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH - XÃ HỘI

1. Chức năng:

Chức năng của Phòng Lao động - TB&XH tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

 

2. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Lao động TB&XH đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và nhiệm vụ của ngành theo từng giai đoạn, hàng năm, 5 năm trình UBND huyện Xuân Lộc phê duyệt và triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ đó.

2. Chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan giúp UBND huyện hướng dẫn thực hiện pháp luật, các chính sách chế độ về lĩnh vực lao động thương binh và xã hội như: Đào tạo nghề, các chính sách, chế độ đối với người lao động theo Bộ Luật lao động, các chính sách, chế độ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đối tượng cứu trợ xã hội, bảo trợ xã hội thuộc phòng Lao động  TB&XH quản lý.

3. Giúp UBND huyện xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo - giải quyết việc làm; quản lý nguồn lao động, quản lý đào tạo nghề và dịch vụ việc làm.

4. Giúp UBND huyện thống nhất quản lý các đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng. Tổ chức đăng ký quản lý, làm thủ tục tiếp nhận, di chuyển đối tượng, chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách theo đúng chế độ quy định. Giới thiệu giám định thương tật, khả năng lao động hoặc giới thiệu phục hồi chức năng, trợ cấp phương tiện sinh hoạt, sản xuất theo chế độ quy định của Nhà nước. Tổ chức thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, xây dựng phong trào quần chúng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng chính sách thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng. Hướng dẫn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ, làm lễ truy điệu và quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, các nghĩa trang, nhà bia, tượng đài liệt sĩ trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

5. Giúp UBND huyện quản lý thực hiện một số vấn đề công tác xã hội thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng Lao động TB&XH như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chương trình phòng chống tệ nạn xã hội về mại dâm, ma tuý, công tác cứu trợ xã hội, bảo trợ xã hội trên địa bàn.

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt; Tổ chức thực hiện các biện pháp để thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

7. Giúp UBND huyện quản lý, chỉ đạo các cơ sở sự nghiệp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách trên địa bàn huyện Xuân Lộc như các cơ sở dạy nghề, dịch vụ việc làm, cơ sở sản xuất của thương binh và người tàn tật, các nhà bảo trợ xã hội...

8. Tổ chức quản lý các nguồn kinh phí về lĩnh vực lao động thương binh và xã hội của Huyện, Tỉnh và Trung ương theo quy định.

9. Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, thanh tra việc thực thi theo pháp luật về chính sách chế độ với người lao động theo Luật lao động, đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người và gia đình có công cách mạng, quân nhân phục viên, chuyển ngành; Đối với các đối tượng cứu trợ xã hội, bảo trợ xã hội, các nạn nhân bị ảnh hưởng do hậu quả chiến tranh.

10. Xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực lao động - thương binh - xã hội.

 

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Phòng Lao động TB&XH huyện còn có nhiệm vụ thực hiện các công tác khác do UBND huyện Xuân Lộc giao.

3. Thành phần nhân sự gồm có:       

  1. Ông Nguyễn Ngọc Dũng : Trưởng phòng 


​                               image006fgdfg.jpg

       1. Ngày tháng năm sinh:  01/5/1971

2. Quê quán: Bình Định

3. Chức vụ: 

-

Đảng:  Đảng viên

-

Chính quyền: Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội


4. Trình độ:

-

Chuyên môn: Thạc sĩ Tôn giáo, Cử nhân ngữ văn

-

Chính trị: Cao cấp

-

Ngoại ngữ: Anh văn B

 
  2. Ông Huỳnh Ngọc Tùng: Phó Trưởng phòng 
 

 


1. Ngày tháng năm sinh

2. Quê quán: 

3. Chức vụ:

-

Đảng: Đảng viên

-

Chính quyền: Phóng Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội


4. Trình độ:

-

Chuyên môn:  

-

Chính trị: 

-

Ngoại ngữ: Chứng chỉ B (Anh văn)

-

Tin học: 


5. Điện thoại liên lạc:

-

Cơ quan:  

-

Di động:  

 


 
  

  

Các xã khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:
Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​