Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

10. THANH TRA HUYỆN

1. Chức năng:

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện.

2. Nhiệm vụ:       

  • Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND xã, thị trấn; cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
  • Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND xã, thị trấn; nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND.
  • Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.
  • Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của UBND huyện.
  • Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.
  • Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện.
  • Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật

3. Thành phần nhân sự gồm có:     

 
3.1. Nguyễn Minh Lan: Trưởng phòng
 Nguyen-Minh-LanChanh-Thanh-tra.jpg

 

- Ngày tháng năm sinh: 27/10/1968
- Quê quán: xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Chức vụ:

+ Chính quyền: Chánh thanh tra Huyện

+ Đảng: Đảng viên

- Trình Độ:

+ Chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

+ Chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:Chứng chỉ B anh văn

+ Tin học: Chứng chỉ B

- Điện thoại liên lạc:

+ Cơ quan: 0251.3871135
+ Di động: 0919.408080

+ Nhà riêng: 0251.3740162

3.2. Lê Thị Thu Oanh: Phó Chánh thanh tra
Le-Thi-Thu-OanhPho-Chanh-thanh-tra.jpg 
 

- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1984

- Quê quán: Quảng Ngãi

- Chức vụ:

+ Chính quyền: Phó Chánh Thanh tra

+ Đảng: Đảng viên

- Trình độ:

+ Chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

+ Chính trị: Trung cấp0

+ Ngoại ngữ: Anh văn B

+ Tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 0907.480600

 

Các xã khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND huyện Xuân Lộc 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Lành-Phó Chủ tịch
Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 

ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​